JK kör över Jesús Alcalás anmälan

NYHETER
Jesus Alcalá.

Jesús Alcalás anmälan om att överåklagare Gunnar Stetler ska ha brutit mot tystnadsplikten, lämnas utan åtgärd av justitiekanslern, JK.

Alcalá anser i sin anmälan att Stetler bröt mot tystnadsplikten då han lämnade ut den text som enligt Alcalá skulle ha varit skriven av professor Suzanne Wennberg.

Utlämnandet skedde mitt under pågående förundersökning mot Alcalá, som menar att förundersökningsmaterialet var skyddat av sekretess. JK skriver att det inte råder någon generell sek-retess för uppgifter i en förundersökning. (TT)

ARTIKELN HANDLAR OM