Många unga missar bostadsbidrag

Rädda för att bli återbetalningsskyldiga

NYHETER

STOCKHOLM

Närmare 120 000 hushåll i Sverige söker inte bostadsbidrag, trots att de har rätt att få det. Framför allt är det unga studenter som avstår från att söka, visar en analys av svenska folkets inkomster som Riksförsäkringsverket (RFV) har gjort.

- Många studenter drar sig för att söka. Det tycker att det är krångligt och är rädda för att åka på att betala tillbaka, säger riksdagsledamoten Cinnika Beiming (s) till Dagens Nyheter.

Hon utreder på regeringens uppdrag studenternas studiesociala situation och hur studiemedlen samspelar med övriga bidragssystem.

Enligt Sofia Karlsson, ordförande i Sveriges förenade studentkårer (SFS), är beskrivningen av problemet helt riktig.

- Problemet är att det räknas på kalenderår och är man berättigad till bidrag på våren så kanske man jobbar på sommaren eller får ett arbete på hösten och då kan man bli återbetalningsskyldig. Det blir helt enkelt för krångligt och då avstår många hellre.

SFS:s välkomnar därför utredningens förslag att den bidragsgrundande inkomsten i framtiden ska beräknas halvårsvis.

- Det kommer att matcha studiemedelssystemet mycket bättre, säger Sofia Karlsson.

SFS vill också ändra reglerna så att åldersgränsen för studerande med bostadsbidrag slopas. I dag går gränsen vid 29 år.

- Det är en ren åldersdiskriminering av äldre studenter, konstaterar Sofia Karlsson.

Statistiska centralbyrån (SCB) har på RFV:s uppdrag gjort en urvalsundersökning som visar att i december år 2000 hade sammanlagt 240 000 hushåll bostadsbidrag. Närmare 50 procent fler, 120 000 hushåll, var berättigade till bidrag.

Antalet personer som har bostadsbidrag minskar och var i mars i år drygt 210 000.

TT