Föryngrad ledning vill ha tuffare kd

– men Alf Svensson sitter stadigt kvar i toppen

Foto: Scanpix
Alf Svensson omvaldes som partiledare för 32:a gången vid Kristdemokraternas riksting i Gävle lördagen den 28 juni 2003. Här med en av de nyvalda vice ordförandena Maria Larsson från Gnosjö, 47 år.
NYHETER

STOCKHOLM

Kristdemokraternas ledning förnyas och föryngras samtidigt som man slår vakt om sitt säkraste kort sedan 1973 - partiledaren Alf Svensson.

Med två nya vice ordförande utlovas tuffare profilering och tydligare oppositionspolitik med sikte på maktskifte 2006.

Alf Svensson omvaldes under sedvanliga applåder vid rikstinget i Gävle på lördagen. Det var 32:a gången och han tackade med att försäkra att han med sina 64 år inte alls känner sig gammal.

– Varje år som kd-ledare är en stor utmaning och en obeskrivlig inspiration, förklarade han.

De båda nya vice, Maria Larsson och Göran Hägglund, utgör med sina 47 respektive 44 år ingen drastisk föryngring av presidiet. Och de avgående, Inger Davidson och Anders Andersson, blir kvar som ledamöter i partistyrelsen.

Samtidigt verkar partiledningen inställd på att göra allvar av löftet om ökad bredd och öppenhet.

Kristet parti?

För en stor del av väljarna framstår ännu kd som ett alternativ för övertygat kristna eller ''frikyrkliga''. Det har inte suddats ut av att Alf Svensson hälsat exempelvis muslimer och ateister välkomna som medlemmar och väljare. Det är uppslutningen kring en etisk grundval för politiken som räknas.

Hägglund och Larsson har inte profilerat sig med kyrkliga insatser. De är som flertalet svenskar passiva medlemmar i Svenska kyrkan. Larsson är också med i Svenska alliansmissionen i Jönköpings län.

Inför rikstingets val hördes ingen opposition mot att hela presidiet bor i detta län:

– Det minskar resekostnaderna, sade Hägglund vid pressträffen efter valet.

Flit och tuffhet

i stället gör man en poäng av att förknippa kd-ledningen med småländska dygder som flit, sparsamhet och initiativförmåga. Maria Larsson upprepar gärna att hon bor i Gnosjö och är ett med dess företagaranda.

Från riksdagens talarstol skåpar hon gärna ut s-märkt näringspolitik.

Göran Hägglund från Bredaryd - med rötter i värmländska Degerfors - har varit aktiv i kd sedan tonåren och haft centrala positioner i snart 20 år. Som nyvald vice ordförande utlovade han en tuffare och tydligare kd-förkunnelse:

– Vi är kända som snälla och välkammade, sade han.

Oroas över jobb

De båda beskrev hur kd ligger väl till för att locka över s-väljare som oroas över jobb som flyttar utomlands och brist på valfrihet i barnomsorgen.

Samma övertygelse om den egna attraktionskraften, ''om man bara når ut'', brukar då och då ventileras inom centern och folkpartiet.

Larsson och Hägglund försäkrade också att det inte ska bli några uppgörelser i enskilda frågor med regeringen. Oppositionsrollen ska renodlas - något som Alf Svensson slog fast redan i vintras.

Lillemor Melsted/TT