Här slutar spåren av Saddams son

Dagboken berättar om den skoningslöse härskaren Uday Husseins tragiska liv

1 av 3
Uday Hussein levde ett liv i lyx, men ett ensamt sådant utan riktig glädje.
NYHETER

En notering i Uday Husseins kalender från den 5 mars är det sista handfasta spåret efter Saddam Husseins ökände son. Det är en banal och vardaglig notering, som de flesta i Udays kalendrar för åren 2001, 2002 och 2003.

Men sammantaget ger de en bild inte bara av Uday

Husseins tragiska och despotiska liv. De är en spegling av hur Irak styrdes.

Aftonbladets Peter Kadhammar har låtit översättare gå igenom kalendrarna som låg bland bråten i Uday Husseins sönderbombade villa i Bagdad.

Detta är sista spåret efter Uday, Saddam Husseins ökände son:

En banal anteckning i hushållets kalender om att sekreteraren Salman ersatts med tre kuvert, sannolikt innehållande sedlar.

Det tycks ha varit Udays sätt att betala sin personal. Kuverten bör ha innehållit sedlar av bestämda valörer, för i kalendrarna för 2001, 2002 och 2003 löper anteckningar av denna typ:

Onsdagen den 5 mars 2003

Salman ersattes med

1 - Kuvert nr 1, 9 st.

2 - Kuvert nr 3, 10 st.

3 - Kuvert nr 2, 5 st.

Två veckor återstod tills USA och Storbritannien skulle anfalla Irak.

Kalendern är sekreterarnas loggbok över hushållets dagliga liv. Den är full av namn på tjänare, chaufförer, städare och andra som hade till uppgift att passa upp på Uday.

Men den som allt cirklar kring nämns aldrig vid namn. Uday benämns Al Ustaz, en hederstitel som kan översättas till "läraren" eller "mästaren".

Kalendern för 2003 skvallrar inte mycket om att Saddam Husseins regim snart skulle falla; kanske trodde Uday, som sin far, att Irak kunde stå emot världens starkaste militärmakt.

Men Uday förberedde sig i alla fall för sitt personliga försvar:

Fredagen den 28 februari 2003

Samir Abdulhadi har tagit emot vapen av typen American Federal med 150 skott.

Överlämnat av Seifeddine Adnan 2003-02-28

Mottagare Samir Abdulhadi

Uday Hussein var tokig i vapen. Därom har tidigare anställda och "vänner" - några riktiga hade knappast denne fruktade och lynnige man - vittnat. När jag kom till hans sönderbombade villa några dagar efter Bagdads fall var där fullt av tomma kartonger som innehållit revolvrar och pistoler.

Inför USA:s och Storbritanniens kommande anfall spelade en skyddsväst eller pistol mer eller mindre knappast någon roll, men den som hade råd och möjlighet skaffade det skydd som fanns att få.

Tisdagen den 18 februari 2003

2 st. vita hjälmar överlämnades till Samir samt 2 st. skottsäkra västar, 1 st. svart skottsäker väst, 1 st. kamouflagefärgad skottsäker väst + kniv + katalog som tillhör dressen + hjälm.

Överlämnat Seifeddine Adnan

Mottagare Samir Abdulhadi

Det fanns, naturligtvis, ett drag av verklighetsflykt i intresset för vapen.

Vad hade Udays alla pistoler och revolvrar och maskingevär för betydelse mer än som symboler för potens? De var ett synligt attribut till Udays makt.

15 januari 2003

...Ett kinesiskt gevär M1-L-1 med tre öppningar. Skjuter med 1 000 skott per sekund. Om Al Ustaz efterlyser detta.

Hushållet var präglat av rädsla och, som spegling av rädslan, byråkratiskt pedanteri. Minsta detalj noterades och undertecknades, ty på så sätt kunde var och en av sekreterarna, intendenterna och kurirerna visa att de utfört sina plikter.

5 december 2002

Min ärade herre!

Ett kristallglas har gått sönder i poolen. För Er kännedom. Storlek Shut, 1 st.

Intendenten Salman Khaled

27 januari 2003

Jassem + Taha: Förbered den ärade Al Ustazs bad/Utfört!

När kriget närmade sig fortsatte livet i den stora villan vid floden Tigris som vanligt. Lördagen den 1 mars var det 20 dagar kvar tills anfallet mot Irak skulle börja. I kalendern finns följande notering:

Broder Sabah

Tyget på den nya gymnastikdressen är inte bra. Du ska byta ut den mot en bättre sort.

Två dagar tidigare gjordes denna anteckning:

Notering!

Till broder Ayad. Affärsinnehavaren berättade för mig att Coca Cola är slut i hans lager. Han ska beställa nya Coca Cola-sändningar.

Det enda som skiljde sig från det vanliga livet var att kuverten till sekreterarna delades ut allt oftare. Kanske bad de om betalning, och i något fall ett lån, för rimligen såg de slutet tydligare än Uday kunde göra. Eller visste Uday att han snart skulle fly? Ville han reglera sina skyldigheter mot personalen? Hade han den anständigheten? Vittnesmålen är många om hans brutalitet och hämningslösa egoism.

Uday misshandlade, våldtog och mördade. Som ordförande i Iraks olympiska kommitté kunde han straffa idrottsmän som inte presterade vad han förväntade.

Den metod han favoriserade var falaqa, vilket innebar att offret piskades under fotsulorna med en käpp. Den praktiserades också i hushållet, uppenbarligen som en del av vardagens rutin.

3 april 2002

Broder Jasem! Ta ut Veadent gurgelvatten. Ge Salman 30 slag på fotsulorna.

3 november 2001

Fourat lagade och putsade telefonapparaten i rummet. Han får inte använda vatten eftersom vatten rinner på AC (sannolikt luftkonditioneringen). Han ska ges 30 slag mot fotsulorna.

4 augusti 2001

1. Broder Ayad! Den som hämtade väskan ska ges 30 slag mot fotsulorna eftersom väskan var smutsig/Utfört!

Uday Hussein levde i en modern villa, men det var en medeltida värld där furstens nycker betydde allt.

26 februari 2001

På direkt order från Al Ustaz är det totalt förbjudet att kalla Rabab för Al Hadjiya (Pilgrimen) eftersom hon inte deltagit i någon pilgrimsresa. Den som kallar henne Al Hadjiya kommer att få 10 slag på fotsulorna.

Eftersom furstens nycker betydde allt kunde också straffen bli udda:

15 april 2001

Broder Hisham! Kasta sand i ansiktet på Rabab eftersom hon inte städade platsen där statyerna står i Al Ustaz rum vid bandspelaren och vid högtalaren.

För tjänarstaben gällde det att vara ständigt beredd. Vad begärde fursten i dag? Vad var han sugen på?

14 november 2002

1 - Mycket viktigt! Broder Jasem Tamaa. Vänligen kontakta kockarna.

2. Till broder Ayad! Vänligen kontakta kockarna.

3. Meddelat kockarna om att laga: 1 - Ägg med tomater, 2 - Ägg med lök, 3 -Ägg med kyckling + tomatsås.

Saddam Hussein ville se sig som en härskare som moderniserade sitt land, en föreställning som delvis var riktig under hans tidiga maktutövning.

Men på 90-talet, under FN:s sanktioner och isoleringen av Irak, uppväckte han landets gamla stamkultur. Den centrala makten utgick från den närmaste familjen, där sönerna Uday och Qusay var två av de viktigaste personerna, ner i samhället genom stammar, klaner och familjer.

Uday Hussein var sin fars äldste son, och borde ha varit den självklare arvtagaren. Men Uday var familjens brutale odugling.

Udays yngre bror Qusay lyftes upp till chef för Republikanska gardet och Speciella säkerhetsorganisationen. Där låg makten.

Uday fick nöja sig med att leda olympiska kommittén, vara redaktör för tidningen Babil och ansvara för den halvmilitära organisationen Saddam Fedayeen.

I sin begränsade värld hade dock Uday obegränsad makt. Liksom andra furstar ägde han makt att belöna och ge gåvor, samt bestraffa och förgöra.

23 november 2002

Broder Jasem! Enligt order från den ärade Al Ustaz ska Mohammed Asfours lön återtas till kommittén (antagligen Olympiska kommittén) och upphöra på ett slutgiltigt sätt.

3 december 2002

Köp tre oljeelement av den billigaste sorten. Dessa ska överlämnas enligt följande: ett till översättaren Kamal. Två till Hamid översättaren, som lån, i väntan på att värmen i Al Rashid-hotellet är lagad.

Men som i alla sådana system blev fursten misstänksam. Kunde han lita på dem han ömsom hunsade, ömsom bestraffade och ömsom belönade?

9 juli 2001

Broder Hisham! Al Ustaz säger att vi stjäl godiset eftersom antalet är litet.

Därför krävde Uday exakt kontroll över den minsta detalj i hushållet.

9 december 2002

Broder Jasem! Dessa cd-skivor ska omfattas av inventeringen. Originalen ska sändas till Alaa Makki med en förteckning över cd-skivornas namn och med ett mottagningsbevis.

25 november 2002

Broder Salman! Det finns iste i kylskåpet i rummet. Två burkar varav den ena är öppen.

23 november 2002

Broder Jasem! Yoghurt ska finnas varje dag i sportväskan när han idrottar och utan att Al Ustaz ska begära detta. Därefter ska du fråga Al Ustaz om vilken sorts juice han vill ha innan han går.

25 augusti 2002

Broder Salman! Varför har du inte meddelat om bananer med mjölk. Skriv en rapport till Al Ustaz om varför du inte meddelat mig.

Nej, inte kunde Uday lita på någon. Därför lät han personalen förstå att det var säkrast att utföra uppdragen samvetsgrant.

3 oktober 2002

Enligt order! Varje övervakare som inte registrerar de begärda filmerna kommer att bötfällas med 10 000 dinarer för varje film.

Uday Hussein tittade på ofantliga mängder långfilmer. Av spritförråden och vittnesmål från tidigare tjänare att döma drack han kopiösa mängder alkohol.

I ett land där människor dog av smutsigt vatten och där medelklassen sålde sina ägodelar för att kunna överleva arrangerade Uday fester som var överdådiga men glädjelösa.

Tv-kanalen Arabia visade häromdagen en privat videofilm från en av festerna. Uday sitter i en fåtölj och dricker utan entusiasm. Några män och betydligt fler kvinnor dansar framför en bardisk. De ler men verkar inte ha roligt.

Uday var fåfäng och orolig.

17 mars 2002

Broder Jasim! I tidningen Babil finns det en artikel som publicerades den 16 eller 17 om tabletter som tar bort dålig andedräkt. Al Ustaz vill skaffa sådana tabletter. Mycket viktigt!/Beställda!

13 januari 2003

1. Ayad! Tagit ut kräm för ansiktet och kräm för ögonen och överlämnat till Salman Khaled.

14 januari 2003

Ayad! Hämta sådana parfymer som det finns i tidningen./Utfört och beställt.

Videofilmen visar hur Uday tittar på de dansande, men han kunde inte dansa själv. Efter ett attentat i december 1996 hade han svårt att gå. Sedan dess levde han i fysisk smärta och uppenbarligen även andlig.

22 februari 2001

Jasem! Hämta medicinen Valium, 10 mg.

28 mars 2001

Jasem! Hämta Valium 5 mg.

Som alla furstar lät han bevaka sin omgivning, och som alla furstar var han själv bevakad.

6 februari 2003

Han somnade 4.30 på eftermiddagen.

En anonym tjänarinna som lät sig intervjuas i tv-kanalen Arabia sa att Uday hade så ont i benen efter mordförsöket, att han brukade vakna och skrika av smärta.

Alla visste om smärtan men ingen vågade fråga om den, berättar tjänarinnan.

Han var uppassad och påpassad, men ensam.

13 november 2002

1. Salman! Servera Metamoccil (möjligen avses den kramplösande och smärtstillande medicinen Metamizole) med mjölk samt vitamin, bananer, och TesQuick efter frukosten i en kopp och inte i glas.

2. Salman! Det finns jordgubbs- och mangojuice i lagret.

3. Ayad! Hämta filmer som tillhör Al Ustaz. Blå och svart./Utfört!

4. Jasem! Hårborste av god sort.

5. 7.30 på morgonen.

Udays villa låg inom presidentpalatsets område på Tigris västra bank; en förbjuden stad i staden. När den amerikanska invasionsstyrkan nådde Bagdad och intog palatsområdet var Uday, hans far och bror borta.

Amerikanska soldater upprättade ett läger utanför villan. Ett befäl gick genom bråten i villan och tittade på de kvarlämnade vin- och spritflaskorna och skämtade om dem, hur gott det skulle smaka.

2 februari 2003

Ayad Aboud! Hämta från Housam 250 flaskor vin 99. Meddela Housam om denna order. Delgavs/Ayad.

Den amerikanske officeren lyfte upp en fotboll av plast och tog den med sig.

Han sparkade bollen framför sig i solgasset utanför det raserade huset, utanför Udays klinik som nu var utrymd, utanför de tomma gästhusen.

Sparkarna var det enda som hördes i tystnaden kring palatset.

I dagboken stod allt från vad Uday ville äta till vem som skulle få vilket straff.