Ett ögonblick Bertil Franck

Avstängd präst som höll civil gudstjänst

NYHETER

Ett ögonblick Bertil Franck, avstängd präst som i går morse ledde sin första civila gudstjänst utanför Rävinge kyrka.

Foto: TOMMY STENSSON

- Mitt i allt elände var det en härlig upplevelse. Nu var jag en lekman som stod civil med slips och skjorta. Jag kände mig som en i församlingen. Det var så mycket folk att vaktmästaren var tvungen att bära dit extra soffor och stolar.

Varför väljer du att hålla en gudstjänst trots att du enligt domkapitlet är avsatt?

- Därför att det är varje kyrkomedlems uppgift att vittna om Kristus och att ta alla möjligheter till det. Jag har varit präst i 41 år och är Sveriges äldsta kyrkoherde i tjänst. Mina prästlöften har jag inte avlagt till domkapitel utan till Gud.

Du stängdes av för att du inte döpt barn vars föräldrar inte ställer upp på den kristna fostran. Hur ser du på ditt beslut i dag?

- Jag har aldrig vägrat någon ett dop. Men föräldrarna ska se till att barnet lever vidare i trons gemenskap. De föräldrar som säger att de inte klarar det, har ändå rätt att högtidlighålla att ett litet barn föds. För dem har jag haft en egen liten andakt.

Saknar du din prästkrage?

- Jag menar att jag fortfarande är präst. Beslutet ska överklagas. Det är blott en dag, ett ögonblick i sänder just nu.

Till sist, vad önskar du mest av allt just nu?

- Att familjen efter 20 års elände ska få ro och få tilltro till kyrkan.

Christina Larsson