Svårt för adopterade att få jobb

NYHETER

Adopterade har svårare att komma in på arbetsmarknaden än andra jämförbara grupper i samhället.

Det visar en ny svensk studie.

– Jag tror inte att det här enbart är problem som utlandsadopterade råkar ut för tvärtom vet vi ju att den svenska arbetsmarknaden är svår att komma in på för människor med utländsk bakgrund, säger författaren Astrid Trotzig.

Foto: Eric Roxfelt
Astrid Trotzig

Undersökningen har gjorts av tre svenska forskare och omfattar 6 000 internationellt adopterade personer, födda mellan 1968 och 1975.

Enligt studien skaffar sig adopterade utbildning, blir ekonomiskt självförsörjande och bildar familj i ungefär samma utsträckning som befolkningen i övrigt.

Men vid en jämförelse med jämnåriga som växt upp i socialt och ekonomiskt jämförbara grupper har det gått sämre för de adopterade, skriver Dagens Nyheter.

– Jag tycker att jag under hela mitt liv märkt hur människor verkligen tittar på hur vi ser ut. Alltså utseendet spelar roll, säger författaren Astrid Trotzig, som själv är adopterad.

Hon tror inte att det är adoptionen i sig som är problemet utan det utländska utseendet. Hon menar att det är det svenska samhällets inställning till det annorlunda som måste bli mer tolerant.

Webb-radio

Li Dunkers