”De är rädda för långa fängelsestraff”

Linaterättegången skjuts upp ytterligare – toppchef vill förhandla om straffet

NYHETER

Den italienska rättegången mot de ansvariga vid flygkatastrofen i Linate skjuts upp ytterligare.

Fyra av de elva åtalade har begärt att få förhandla med åklagaren om lägre straff i utbyte mot ett erkännande.

– De är rädda för långa fängelsestraff, säger advokat Stefan Lindgren som företräder de svenska anhöriga.

Det var den 8 oktober 2001 som ett SAS-plan kolliderade på marken med en privat Cessna. 118 människor, varav 21 var svenskar, dog i vad som anses vara den svåraste flygolyckan i Italiens och SAS historia.

Rättegången har delats upp i två

Efter en lång och hårt bevakad utredning inleddes i november förra året en rättegång mot bolaget som driver flygplatsen och de båda luftfartsverk som ansvarade för flygsäkerheten.

Sammanlagt står elva personer åtalade.

Rättsprocessen har sedan dess delats upp i två delar – sju av de åtalade har gått med på en snabb rättegång, medan fyra vill dra ut på processen.

Bland de fyra, som när rättegången inleddes förnekade brott, finns Sandro Gualano, styrelseordföranden och vd:n i italienska flygsäkerhetsverket som ”omotiverat försenat installationen av den nya markradarn”, och flygledaren Paolo Zacchetti, som inte tog reda på var det tyska Cessnaplanet som krockade med SAS-planet befann sig i dimman.

Rädda för långa fänglesestraff

På måndagen lämnade de fyra in en begäran om att få 45 dagar på sig för att överväga om ska erkänna sig skyldiga och därigenom få förhandla om sänkta straff – en frist de kan få enligt en nyligen införd ändring i det italienska juridiska systemet.

– Jag tror att de är rädda för att få långa fängelsestraff. Åklagaren har gått fram rätt hårt, säger advokat Stefan Lindgren som företräder de svenska anhöriga.

Även om de fyra skulle gå med på att erkänna sig skyldiga är det inte alltigenom positivt, menar Lindgren.

– Förhandlingarna med åklagaren är inte offentliga, de sker bakom lykta dörrar, så vi får inte veta vad som ligger till grund för en eventuell dom. Vi får i sådana fall bara en kort dom där det står vilka straff man kommit överens om, säger Lindgren.

”Man blir flygrädd”

En annan möjlig anledning till att de fyra har begärt få en tidsfrist är att de vill förhala processen.

Det italienska rättsystemet är överbelastat och enligt nyhetsbyrån AFP finns det målet avskrivs om det drar ut allt för länge på tiden.

– Det är nästan det vanligaste sättet att avsluta ett ärende på i Italien, att det preskriberas. Men nu har rättegången redan inletts, så det kan inte preskriberas, säger Lindgren.

Advokat Stefan Lindgren ska nu informera de svenska målsäganden om utvecklingen i målet.

– Ju mer man luckrar upp och bryter upp rättegången i små delar, ju mer förlorar man allmänhetens intresse och dessto mindre effekt får det på flygsäkerheten i slutändan, menar Lindgren.

– Det bästa med den här processen var att fokus hamnade på flygsäkerheten, och det behövs. Läser man rapporten från rättegången så är det skrämmande – var man inte flygrädd tidigare så blir man det, säger Lindgren.

Linate-olyckan

Anders Thoresson