Sverige leder internationell migrationskommission

Jan O Karlsson: I-världen kommer att vara i behov av invandrad arbetskraft framöver

NYHETER

STOCKHOLM

I september väntas det bildas en internationell kommission som under ledning av Sverige och Schweiz ska arbeta fram en ny internationell migrationspolitik, säger bistånds- och migrationsminister Jan O Karlsson till TT.

Under måndagen diskuterade han vid ett möte i Geneve, tillsammans med bland annat sin schweiziske kollega, kommissionens arbete och sammansättning med FN:s generalsekreterare Kofi Annan.

– Det har funnits en önskan att förankra detta i FN:s generalförsamling. Men vi är oroliga för att det blir en himla diskussion om man ska göra detta eller inte. Vi enades därför om att det är bättre att generalsekreteraren personligen uttalar sin välsignelse över detta initiativ och att vi sedan arbetar vidare själva. Så blev det också.

Tillsättas i september

I kommissionen, som ska tillsättas i september, väntas det ingå personer från Sverige, Schweiz, Brasilien, Filippinerna, Marocko och förmodligen även Indien.

– Till en början kommer framförallt Sverige och Schweiz sitta i förarsätet. Kommissionen bör ha mellan 10 och 20 medlemmar, personer som uppträder som personliga deltagare och inte representanter för länder.

– Vi ska rapportera resultatet av vårt arbete till FN:s generalsekreterare. I början på hösten 2005 ska det finnas en rapport klar som både innehåller en internationell migrationspolitik och en ny institutionell struktur, säger Jan O Karlsson.

Migrationsfrågor handlar om de miljontals människor världen över som flyttar, eller migrerar som det också kallas.

Bara en del är flyktingar

En del av dem, cirka 16 miljoner, är flyktingar. För dessa finns det ett speciellt FN-organ, UNHCR, och en lagstiftning i Genevekonventionen.

För övriga som flyttar finns det ingen internationell lagstiftning, trots att de är tio gånger så många som flyktingarna.

– Vi ska dels arbeta fram förslag om hur vi ska skapa förhållanden som är tryggare och bättre för de människor som söker sig till andra länder för att arbeta och studera, säger Jan O Karlsson.

Han menar att i-världen framöver, inte minst på grund av ålderstrukturen, kommer att vara i behov av invandrad arbetskraft.

– Men det gäller att detta sker under ordnade och socialt värdiga förhållanden. Det är en första rangens intressefråga. Vi måste dela vinsterna med dem som förser oss med folk, säger Jan O Karlsson.

TT