Nej till EMU får ökat stöd

52 procent vill inte gå med enligt ny Sifo

NYHETER

STOCKHOLM

Nej-sidan stärker sitt övertag på nytt inför höstens folkomröstning.

Enligt den månatliga mätning som Sifo gör på TT:s uppdrag skulle 52 procent i dag rösta nej till euron och 31 procent ja.

- Om avståndet fortsätter att vara så här stort blir det väldigt svårt för för ja-sidan att vända, säger statsvetare Tommy Möller till aftonbladet.se.

I mätningen uppger 16 procent av de tillfrågade att de är tveksamma.

I maj månads mätning svarade 37 procent att de skulle rösta ja och 48 procent att de skulle rösta nej. 14 procent svarade att de var tveksamma.

Nej-sidan drar alltså ifrån.

- För varje vecka som går där den här trenden fortsätter, blir det allt svårare för ja-sidan. Folk är osäkra, men om avståndet är så här stort inför de sista veckorna blir det väldigt, väldigt svårt för ja-sidan att vinna, säger Tommy Möller, statsvetare på Stockholms universitet.

Många tänker rösta

Förra månaden verkade det finnas en liten tendens till att nej-anhängarna hade slagit i taket vad gäller opinionsstödet, men junisiffrorna tycks släcka även det hoppet hos ja-sidan.

På en fråga om valdeltagande, som ställdes samtidigt som den om inställningen till EMU, svarade 73 procent att det är mycket troligt att de kommer att rösta den 14 september. Ytterligare 15 procent svarade att det är ganska troligt att de kommer att göra det.

Enligt mätningen, som omfattar 1000 intervjuer gjorda under perioden 23-26 juni, finns det nu inget parti där ja-sidan samlar över 50 procents stöd. De tidigare starka ja-partierna moderaterna och folkpartiet har enligt mätningen 49 respektive 48 procent ja-anhängare i sina led och 33 respektive 39 procent som lutar åt ett nej.

Nästan var femte moderatväljare uppger sig tveka om hur han eller hon ska rösta.

Bland socialdemokratiska väljare uppger 26 procent att de avser att rösta ja, 53 procent att de avser att rösta nej.

Mönster

I det borgerliga blocket väger det jämnt mellan ja och nej, 42 procent ja mot 43 nej, medan övertaget för nej-sidan är markant i det socialistiska blocket där socialdemokraterna och vänsterpartiet räknas in - 22 procent ja och 59 procent nej.

Mönstret från Statistiska centralbyråns stora och nyligen publicerade EMU-undersökning bekräftas i stort, med den skillnaden att nej-sidans övertag verkar ha förstärkts.

I SCB:s mätning, där 33 procent uppgav sig vilja rösta ja och 43,5 procent nej, förklarades en stor del av skillnaden med att nej har ett starkt stöd bland kvinnorna.

I TT-Sifomätningen uppger 56 procent av kvinnorna att de skulle rösta nej om det var folkomröstning i dag och 26 procent ja. Nästan var femte uppger att de tvekar om hur de ska rösta.

TT, aftonbladet.se

ARTIKELN HANDLAR OM