Smutsig bak gällde för finska soldater

Hade samma kalsonger i två veckor - mitt i sommarvärmen

NYHETER

Nyinryckta finländska rekryter sprang omkring i samma kalsonger i två veckor - mitt under den värsta sommarvärmen.

Soldaterna visste inte att de själva skulle hämta rena kläder.

Överstelöjtnant Markku Tomperi, stabschef för jägarbrigaden i Sodankylä, förklarar det sanitära problemet med att en del finländska rekryter lider av "nyhjälplöshet".

- Vissa föräldrar passar upp på sina barn alltför mycket. Livet i armén skiljer sig mycket från livet i en familj om mamma fyller klädskåpet med rena kläder, säger Markku Tomperi.

De värnpliktiga som ryckte in den 14 juli visste inte att de själva skulle hämta rena kläder i ett centrallager - och deras överordnade tänkte inte på att fråga om nykomlingarna bytt till rena kalsonger.

Aftonbladet-TT-FNB