Polischefen friad - köpte aldrig sex

Utredning läggs ner - kvinnan var en vän

NYHETER

MALMÖ

Biträdande länspolismästare Kjell Arne Eliasson är inte längre misstänkt för att ha köpt sex.

- Det finns inte längre minsta anledning att anta att kvinnan i hans baksäte var prostituerad, säger överåklagare Sven-Erik Alhem som lägger ner utredningen.

Foto: drago PRVULOVIC
Skakad men lättad "Nio miljoner svenskar vet nu vem jag är. Konsekvenserna är orimliga", säger Kjell Arne Eliasson efter att ha blivit friad från misstanke om sexköp.

Den 10 juli hittade en polispatrull sin chef tillsammans med en kvinna i baksätet på hans tjänstebil, som stod på en enslig parkeringsplats.

Elva dagar senare fick överåklagare Sven-Erik Alhem veta detta och beslutade att inleda en förundersökning.

- Det finns anledning att anta att det begåtts brott mot lagen om förbud av köp av sexuella tjänster, sa han då.

Nu är utredningen klar.

Inget brott

- Det finns inte längre anledning att anta att något brott begåtts, förklarar han.

Den aktuella kvinnan hörde själv av sig till polisens utredare Marie Ekelius. Vad hon berättade är hemligt liksom, naturligtvis, hennes identitet.

Kjell Arne Eliasson uppgav själv att mötet i bilen var en del av hans privatliv. I går meddelade polisen att kvinnan är en "nära bekant" till Eliasson.

Sven-Erik Alhem har också utrett om polisen begått något fel i handläggningen av ärendet.

Bland annat eftersom en polischef valde att informera Eliasson om misstankarna i stället för att kontakta högsta polisledningen eller åklagaren.

Han har nu beslutat att inte inleda någon förundersökning.

- Det finns inte anledning att anta att det begåtts tjänstefel, säger han.

Pelle Tagesson

ARTIKELN HANDLAR OM