Ett ögonblick

NYHETER

?Carina Bildt, 43,

som på uppdrag av regeringen gjort den första breda undersökningen om homo- och bisexuellas situation i det svenska arbetslivet.

Foto: veronica karlsson
Carina Bildt är förvånad över att så många homo- och bisexuella är hemliga med sin läggning på jobbet.

– Enligt undersökningen tycks det vara så att trakasserier mot homo- och bisexuella kvinnor i arbetslivet är mindre synliga än trakasserier mot män.

Vad i resultatet förvånar dig?

– Att så många homo- och bisexuella fortfarande är hemliga på jobbet, trots att så många i samhället är öppna med sin sexuella läggning.

Varför är det viktigt att kunna berätta om sin sexuella läggning på jobbet?

– En homosexuell som inte berättar blir inte en hel människa för sina arbetskamrater. De andra berättar om familjer och semestrar, medan de som är hemliga aldrig säger något.

Hur tänker ni gå vidare?

– Det här materialet ska vi analysera på djupet. På så vis kommer vi att få bra underlag för åtgärdsplaner på olika arbetsplatser och idéer till fortsatt forskning.

Finns det något som du är extra nyfiken på?

– Ja, varför homo- och heterosexuella uppfattar omfattningen av trakasserier på arbetsplatsen så olika.

Till sist, vad önskar du dig mest av allt just nu?

– Att det stora jobb som vi lagt ner ska kunna användas och att man ute på arbetsplatser runt om i landet ska ha nytta av det.

Fler artiklar:

Andreas Utterström