Myggor sprider farlig pestsmitta

NYHETER

Vanliga myggor sprider en farlig smitta som kan ge hög feber och smärtsamma bölder.

Ovanligt många fall har rapporterats i år - hittills har minst 28 människor drabbats.

– Tror man att man har smittats ska man genast söka läkare, säger smittskyddsläkaren Ingegerd Hökeberg.

Foto: Infektionskliniken/Norrlands universitetssjukhus
Minst 28 människor drabbats av harpesten.

Ett tidigt utbrott av harpest har drabbat Sverige. Hittills i år har minst 28 svenskar smittats av sjukdomen som yttrar sig i bölder och hög feber. Ytterligare ett 20-tal misstänks vara smittade.

Sjukdomen har börjat sprida sig allt längre söderut.

Bör behandlas genast

Harpest är en bakterie som vanligtvis sprids via myggor. Värst drabbade av harpest är man i Gävleborgs län.

– Det kan ta lång tid att bli frisk om man inte får behandling i tid, säger Ingegerd Hökeberg ställföreträdande smittskyddsläkare på länssjukhuset i Gävle.

Det finns flera symptom på att man drabbats av harpesten.

– Vid myggbettet får man en liten svullnad. Ofta är det en liten förändring vid bettet, liksom ett sår som varar, säger Ingegerd Hökeberg.

– Man får också en svullnad i närmaste lymfkörtel. Har man fått ett stick på foten svullnar man i ljumsken. Är sticket på handen svullnar man i armhålan.

Den smittade drabbas också av hög feber, ibland i kombination med huvudvärk och illamående.

Symptomen kommer 1-10 dagar efter smittan, men det vanliga är att man insjuknar när 3-4 dagar passerat.

Många smittade i år

Bara den senaste veckan har Länssjukhuset i Gävle haft ett tiotal nya misstänkta fall av smittade.

– Vi är nu uppe i 18 konstaterade fall, säger Ingegerd Hökeberg.

Enligt Smittskyddsinstitutets senaste siffror har Örebro län åtta smittade, Dalarna en och Stockholm en.

– Smittan började tidigt i år, redan i juni. Sedan var det lungt ett tag innan det kom en hoper i juli, säger Ingegerd Hökeberg.

I år misstänker man att några personer smittats via vatten.

– Det är känt att människor som vistas i skog och natur har lättare för att smittas. Att folk smittas via vattendrag är ovanligt, säger Ingegerd Hökeberg.

Kan ge lunghinneinflammation

Harpestbakterien, francisella tularensis, kommer ursprungligen från små gnagare och sprids sedan vidare bland annat genom mygg, broms och fästingar.

– Bakterien kan också hittas i damm i lador där det funnits sjuka gnagare. När bönderna städar ur ladan på våren smittas de via andningsvägarna och får lunghinneinflammation, säger Ingegerd Hökeberg.

Det är oklart varför vissa år blir harpestår. Enligt Ingegerd Hökeberg finns det inget samband mellan myggår och harpestår, fastän smittan främst sprids via mygg.

– Antalet smittade varierar mycket från år till år och vi vet inte vart bakterien gömmer sig de år som få personer smittas, säger hon.

Symptomen på harpest

Symptomen uppstår 1-10 dagar efter smittillfället. Det vanliga är att man blir sjuk inom 3-4 dagar.

Kontakta genast läkare om symptomen stämmer på dig.

Fakta: Harpest

Malin Ekmark