Sten Andersson tar strid för Nadina

NYHETER

Flera tunga socialdemokrater tar nu strid för Nadina.

- Det är ovärdigt att Sverige behandlar en liten flicka så här. Som jag ser det har hon starka humanitära skäl att få stanna, säger förre utrikesministern Sten Andersson.

Sten Andersson.

Enligt utlänningslagen kan asyl beviljas av humanitära skäl. Vad som avses med detta anges i riktlinjer från regeringen.

Där finns flera formuleringar som tycks vara till Nadinas fördel:

Handikapp av "synnerligen allvarlig art" kan berättiga till uppehållstillstånd.

Det kan finnas skäl att bedöma barn något mer generöst. Det kan gälla när sjukdomen eller handikappet på ett livsavgörande sätt skulle påverka barnets utveckling vid ett återsändande.

De humanitära skälen bör kunna vara av "något mindre allvar och tyngd" när barn berörs.

Skadar förtroendet

Sten Andersson anser att lagen ger utrymme för ett positivt besked till Nadina.

- Lagstiftningen är så pass öppen att den ger möjligheten att låta Nadina stanna.

Sten Andersson tror att avvisningen av Nadina kan skada förtroendet för den svenska asylpolitiken.

- Det här är ett sådant fall som upprör svenska folket. Det vore djupt inhumant att skicka iväg en liten flicka som kan få hjälp för sitt synfel.

"Låt Nadina stanna"

Birgitta Dahl, riksdagens före detta talman, håller med sin partikollega.

- Min personliga och mänskliga reaktion är att vi borde låta Nadina stanna. Sverige skulle inte gå under om vi gjorde en humanare bedömning i fler asylfall.

Birgitta Dahl uppmanar nu Utlänningsnämnden att tänka om.

- En av demokratins bästa egenskaper är att den ger människor utrymme att ändra sig och bli förlåtna.

Hans Österman