Svenska experter på hemligt uppdrag i Irak

– utan regeringens vetskap

NYHETER

Experter från svenska försvaret har i hemlighet varit i Irak och granskat uppgifter om att Saddam Husseins regim producerade massförstörelsevapen så sent som i fjol.

Uppdraget utfördes i juni – utan regeringens eller USA:s kännedom.

Beslutet om resan fattades av Åke Sellström, chef för Totalförsvarets forskningsinstituts (FOI) avdelning för NBC-skydd – som jobbar med frågor om massförstörelsevapen.

Varken FOI:s ställföreträdande generaldirektör Ingvar Roos eller regeringen informerades, inte heller den USA-ledda ockupationsmakten i Irak.

TT: Behöver inte en sådan här resa vara förankrad högre upp?

– Jo, det bör den ju vara, men i det här fallet bedömde vi att det inte var lämpligt eftersom vi ville ha väldigt lite spridning om vad vi tog oss för, säger Sellström.

Uppdraget hade sitt ursprung i att ett svenskt tv-team från produktionsbolaget World Television Network (WTN) kontaktade FOI. Kontakten förmedlades av Rolf Ekéus, toppdiplomat och chef för FN:s vapeninspektörer i Irak på 1990-talet.

WTN:s Maria Wera Cedrell berättar för TT att hon kom i kontakt med en irakisk forskare som berättade att den nu störtade regimen fortsatt med ett för FN okänt program för kemiska och biologiska vapen ända fram tills i fjol. Forskaren ska ha visat dokument som tydde på produktion av bland annat mjältbrand och kartor på var vapen och annat som rör programmet finns nedgrävda.

”Väldigt heta”

Åke Sellström säger till TT att uppgifterna lät ”väldigt heta”. Därför skickades två FOI-experter, varav en före detta medarbetare till FN:s inspektionschef Hans Blix, till Irak i en vecka kring midsommar.

– De ackrediterade sig som journalister och hjälpte journalisten med hennes uppdrag, säger Sellström.

Experterna lovade WTN att inte säga någonting om uppdraget, deras resa bekostades dock av FOI.

Enligt Cedrell kan bevisen vara den ”rykande pistol” som USA så gärna vill hitta. Ett inslag från WTN skulle natten till söndagen erbjudas flera tv-kanaler.

Enligt Sellström drog FOI:s experter slutsatsen att uppgifterna var ”mycket intressanta pusselbitar”, men inte avgörande bevis för produktion av förbjudna vapen, ”såvida inget nytt tillkommit sedan våra medarbetare åkte därifrån”.

”Skumma” resor

TT: Hur pass vanliga är sådana här resor?

– Om du menar att vi är ute i ”skumma” ärenden, så är det väl inte så vanligt, säger Sellström.

Enligt honom har Sverige ett intresse av att granska om USA:s och Storbritanniens påståenden om irakiska massförstörelsevapen är sanna eller om Sverige och andra länder blivit ”manipulerade”. Han ser uppdraget som en skyldighet.

– Vi har ett ansvar att bistå Underrättelsesverige när det gäller NBC-frågor. Den uppgiften ligger på FOI från regeringen.

Inte heller Rolf Ekéus tycker att FOI:s agerande eller beslutsordning varit fel. Skälet är att Sverige har skrivit på en konvention om att utrota kemiska vapen.

– Så om man nu hör uppgifter om kemiska vapen?har man ju en plikt att undersöka dem. Jag ser inget skumt eller mystiskt i detta. Det är väl en naturlig nyfikenhet och ansvarskänsla, säger Ekéus.

Det svenska utrikesdepartementet hade på lördagen ingen kommentar. Inte heller försvarsdepartementet ville kommentera uppgifterna förrän man satt sig in i fallet.

Ola Westerberg/TT