Stora problem för tåget efter brand i ställverk

Risk för förseningar under flera veckor

NYHETER

En brand i ett signalställverk vid Solna station på lördagsmorgonen resulterade i stora trafikstörningar.

Nu riskerar prövade resenärer fortsatta förseningar under lång tid - i värsta fall flera veckor.

Branden började vid sjutiden på morgonen. Trafikstoppet drabbade all tågtrafik förbi Solna, inklusive såväl Arlanda Express, pendeltågen som tåg mot Uppsala, Dalarna och Norrland.

Förseningar på flera timmar och många inställda tåg präglade förmiddagens trafik. Branden resulterade i att alla signaler stod i stoppläge, vilket gjorde att alla tåg förbi Solna måste klareras manuellt.

Av de fyra spåren kunde bara två hållas öppna. Dessutom gällde hastighetsbegränsningar, vilket ytterligare ökade förseningarna. Tåg norrifrån som skulle vända i Stockholm kom in för sent och halkade efter tabellen redan från början.

Problemen med tågförseningar efter lördagens brand i Solna kommer att bestå åtminstone till slutet av nästa vecka, och det är inte uteslutet att det blir längre.

Anledningen är att den brandhärjade signalkuren i Solna förstördes fullständigt och kommer att ta lång tid att reparera.

-Det handlar om tusentals kablar som ska lagas och dras om. Dessutom har väl kablarna brunnit en bit in under marken, säger Arne Öberg på Banverkets östra region till TT.

Elektrikerna måste leta sig fram längs de brända kablarna för att komma till oskadade delar. Sedan vidtar ett mödosamt arbete med att foga ihop hela systemet efter kopplingsschemat igen. Mycket material måste skaffas fram, vilket tar tid.

Eftersom det handlar om signalsystem finns också säkerhetsbestämmelser att ta hänsyn till. Innan signalställverket får tas i bruk igen måste det kontrolleras av en opartisk sakkunnig. Sådana finns inom Banverket, men får inte ha deltagit i reparationsarbetet.

Risk för köer

Innan ställverket är tillbaka i drift förblir två av fyra spår förbi Solna stängda. De SJ-tåg som berörs är Uppsalapendeln samt fjärrtågen mot Dalarna och Norrland.

De hårt prövade resenärerna får enligt SJ:s nuvarande regler ingen ersättning.

Om tåget är mycket försenat redan vid avgångstid och resan därför blir onödig, det vill säga om resenären ska iväg på något evenemang som den inte kommer att hinna till, får dock resenären pengarna tillbaka för biljetten.

Från och med december inför SJ en restidsgaranti med ersättning vid förseningar.

Problemen orsakade av branden i Solna kan bli värre i nästa vecka, då många kommer tillbaka från semestern och pendeltrafiken ökar. Även om ett tåg bara tappar några minuter på att köra långsamt förbi finns en risk att problemet fortplantar sig, med köbildning bland tågen som följd.

Birgitta Sennerdal /TT Anders Wennerstrand /TT