- Barn ska alltid få anpassad vård

NYHETER

Ska barn vårdas bland vuxna på psykiatriska kliniker?

Lena Nyberg, barnombudsman:

- I normalfallet är det inte acceptabelt att unga får vård bland vuxna även om jag har hört att det finns vuxenkliniker som är bra på den här sortens behandling. Men alla inom vuxenvården har inte kunskap om barn och deras utveckling. Inom barn- och ungdomspsykiatrin finns det stora brister. Man har knappt trott att psykiska problem har funnits bland barn. Vi har gjort enkäter bland "skolfolk" och de visar att det är de psykiska problemen som ökar mest. Barn ska alltid få vård som är anpassad för barn.

Gunnar Sandelin, presschef på BRIS, Barnens rätt i samhället:

- Det är inte rimligt att en 16-åring ska sitta bland vuxna psykiskt sjuka. Det finns ett glapp mellan barnpsyk och vuxenpsyk som är väldigt otillfredsställande. Det här är djupt tragiskt och felaktigt. Man borde satsa mer på barnpsykiatrin. En 16-åring i vuxenpsyk är fullständigt oacceptabelt.

Gårdagens artiklar

Alexandra Forslund

ARTIKELN HANDLAR OM