S kräver klarhet kring hemligt Irakuppdrag

NYHETER

- Extremt dålig fingertoppskänsla, i gränslandet till formella felaktigheter.

Så beskriver Håkan Juholt (s) FOI:s hemliga forskningsresa till Irak som TT avslöjade i lördags.

Statsminister Göran Persson kräver en rapport om resan. Folkpartiet tycker däremot inte att regeringen självklart måste informeras.

Statsminister Göran Persson anser att det är anmärkningsvärt att regeringen inte informerats.

-Jag har bara medieuppgifter och ett samtal med en statssekreterare nu på morgonen att gå på, men det som hänt är anmärkningsvärt av två skäl, hävdade statsministern efter sitt sommartal i Björkvik på söndagen.

-Dels för att aktionen till att börja med åtminstone borde ha redovisats för FOI:s ledning och att ledningen då skulle ha informerat regeringen, anser han.

Med det spända läget i Irak borde de inblandade rimligen ha förstått att ett sådant beslut inte tas av en avdelning utan av FOI:s ledning, efter konsultation med regeringen. Statsministern sade att han räknar med en rapport till regeringen under veckan.

''Känsliga saker''

Håkan Juholt, ordförande i Försvarsberedningen och ledamot i försvarsutskottet, är mycket överraskad av uppgifterna kring den hemliga resan.

-Så här känsliga saker ska självklart göras i dialog med regeringen. Det tyder på extremt dålig fingertoppskänsla att undanhålla regeringen detta, säger han till TT.

Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) skickade i juni två forskare till Irak för att granska uppgifter om att Saddam Husseins regim så sent som i fjol producerade massförstörelsevapen. Vare sig den svenska eller amerikanska regeringen, eller den egna ledningen, informerades.

Nu kräver Juholt klarhet i hur detta kunde ske.

-Jag kan inte tänka mig annat än att det här blir föremål för en ordentlig granskning. Det är ju frågor som i allra högsta grad berör såväl försvarsdepartementet som utrikesdepartementet.

FOI har stor frihet

FOI:s ledning ville på söndagen inte kommentera den hemliga resan. Försvarsminister Leni Björklund har informerats, men vill heller ännu inget säga.

FOI har stor grad av frihet i sitt uppdrag, och förväntas hålla sig a jour med utvecklingen kring massförstörelsevapen och underhålla internationella kontakter. Det är hemlighetsmakeriet som upprör.

-Jag fasar för att det finns fler exempel, och det är den känslan som är det mest olustiga. Vad är det mer man inte vill informera regeringen om? säger Juholt.

''S fegar i sakfrågan''

Carl B Hamilton, ledamot av utrikesutskottet och folkpartiets talesman i utrikespolitiska frågor, är kritisk till Håkan Juholts upprördhet. Juholt och socialdemokraterna ''rusar rakt in i formfrågan'', alltså relationen mellan regeringen och FOI, i stället för att ta ställning till om det är bra eller dåligt att experterna skickades till Irak.

-Man fegar i sakfrågan. Vad tycker de egentligen om att svenska experter ställer sin kompetens till förfogande? säger Hamilton till TT.

Enligt CarlB Hamilton måste FOI inte nödvändigtvis informera regeringen inför den här typen av uppdrag:

-Det tycker jag inte alls är självklart.

Karl Vicktor Olsson/TT