Moderaterna vill ha ny försvarsledning

Bo Lundgren kritisk mot ÖB efter ekonomiska avslöjanden

NYHETER

STOCKHOLM

Moderatledaren Bo Lundgren anser inte att ÖB Johan Hederstedt bör få nytt förordnande.

- Det behövs en förnyad ledning av försvaret och det innebär inte bara en ny ÖB, säger Bo Lundgren till TT.

Lundgren är besviken över vad som avslöjats om försvarets vidlyftiga representation.

- Jag trodde först att det var frågan om små misstag. Men det ger en bild av en släpphänthet som jag inte tycker är passande.

Enligt moderatledaren är Johan Hederstedt inte den enda toppgeneralen som inte bör få förlängt förtroende.

- Det behövs en förnyad ledning av försvaret. Det innebär inte bara ÖB, utan kanske ytterligare någon eller några.

- Det är inte en slutsats som bara kommer av de här affärerna, utan det är en generellt slutsats och dessutom något jag har rekommenderat försvarsministern.

Sondering

Moderaternas försvarspolitiske talesman Gunnar Hökmark tror inte det blir aktuellt att diskutera en förlängning av Hederstedts förordnande. Han tror inte Hederstedt vill fortsätta.

Dessutom brukar regeringen inför en ÖB-utnämning sondera det tilltänkta namnet hos partiledarna.

Är det någon som har starka invändningar mot en kandidat kan en utnämning stoppas. Regeringen vill inte ha partistrid kring en så viktig utnämning.

Rapporterna om vidlyftig representation kommer ovanligt olägligt för både ÖB Johan Hederstedt och försvaret och kan alltså komma att påverka Hederstedts möjligheter att få nytt förordnande.

Men om inte regeringen och politikerna vill förlänga Hederstedts förordnande uppstår ett nytt problem. De flesta i försvarsledningen har ju också deltagit i fester och aktiviteter som sägs strida mot försvarets egna regler för representation.

Vid utnämning av ny ÖB vid årsskiftet kan det bli svårt att gå så långt ner i graderna som skulle behövas för att finna någon som är obefläckad av slöserianklagelserna.

Besvärande uppgifter

För försvaret är de uppgifter som kommit ut besvärande eftersom man just nu utreder de ekonomiska följderna av bantningar i nästa års stora fleråriga försvarsbeslut.

Det är närmast ofrånkomligt att försvarets behov av pengar kommer att ifrågasättas med hänvisning till att ledningen slösat.

I stället för att handla om hur mycket pengar försvaret behöver kommer diskussionen att gälla hur mycket pengar försvarsledningen festat upp.

Hederstedt har inte sagt om han vill fortsätta som ÖB efter årsskiftet. ÖB återvände på måndagen från en tjänsteresa i Asien.

Han kan ha tröttnat efter massmediernas närgångna granskning av bland annat hans och hans hustrus resor i tjänsten.

Intern granskning

Försvarsrevisorernas utredning av anklagelserna blir inte klar förrän den 18 december. Det är för sent för att den ska kunna ligga till grund för beslut om förlängt förordnande för ÖB. Ett beslut måste komma under hösten, sannolikt efter EMU-omröstningen.

Försvaret gör också en intern granskning av representationsreglerna som ska vara klar före augusti månads utgång, men den tar inte ställning i ansvarsfrågan.

Statsminister Göran Persson talade i söndags om "nonchalant attityd" från försvarsledningens sida.

Försvarsminister Leni Björklund har legat lågt och sagt att hon vill vänta på revisionsrapporten.

Thomas Höjeberg/TT Mikael Bergling/TT