Jagas av kronofogden

NYHETER

Hon har två konkurser bakom sig.

Hennes stora tv-bolag tycks inte finnas.

Och hon jagas av fogden för skatteskulder.

Diplomatdottern Maria Vera Cedrell, 49, har ett brokigt förflutet.

Maria Vera Cedrell.

Maria Vera Cedrell har varit inblandad i två konkurser och kronofogden jagar henne för skatteskulder på 85 464 kronor.

Under de senaste tolv åren har hon tjänat 578 500 kronor. Det ger en genomsnittlig årsinkomst på 48 200 kronor.

De senaste åren har hon dock inte lämnat in några deklarationsuppgifter.

Trassel med hyran

Däremot har hon drivit skönhetssalong och sålt resor i egen firma och ingått i styrelsen för ett byggbolag. Två av bolagen som hon ingått i har gått i konkurs. I det ena lämnade konkursförvaltaren in en polisanmälan om misstänkt bokföringsbrott.

Hon saknar förmögenhet, fastigheter och inkomst av kapital i Sverige.

Hon betalade inte heller hyran på 9 000 kronor under fem månader.

Värden vände sig till tingsrätten för att avhysa henne, men stämningen drogs tillbaka i sista stund efter en privat uppgörelse.

Ändrade födelseår

Diplomatdottern Maria Vera Cedrell föddes i början av 1950-talet. Fram till för tre år sedan var hon född 1952 i Urbas, Jugoslavien. Men sommaren 2000 bytte hon personnummer och blev två år yngre.

Hon skickade in handlingar till Skattemyndigheten från den kenyanska ambassaden i Sverige som intygade att hon föddes i Nairobi 1954, då hennes pappa var Jugoslaviens ambassadör i Kenya.

Till Sverige flyttade hon 1981.

Hon gifte sig och födde i maj 1982 en son. Äktenskapet varade i fyra år.

Zendry Svärdkrona, Petter Ovander, Nils Olauson