Så blåste hon våra spioner

Vapen-
experterna: Vi känner oss lurade

1 av 3 | Foto: TOMMY MARDELL
PRESSADE FORSKARNA Maria Vera Cedrell sa till de båda FOI-experterna att de var tvungna att skriva på ett avtal om att hålla tyst i fem år eller åka hem.
NYHETER

Maria Vera Cedrell fick FOI att skicka experter till Bagdad – utan att informera regeringen.

Hon sa att hon hade ett stort tv-bolag i Monte Carlo bakom sig. Men det bolaget har varken adress eller telefon i skatteparadiset.

– Hon var en unik chans att att möta en unik källa. Nu efteråt visade hon sig inte ens vara det. Vi känner oss lurade, säger Åke Sellström på FOI.

Maria Vera Cedrell, 49, är kvinnan som skakat om Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, i dess grundvalar.

I juni i år lyckades hon förmå två vapenexperter från FOI att sätta sig på ett plan till Bagdad, under journalistisk täckmantel, för att bedriva underrättelsearbete och leta efter massförstörelsevapen.

Hon förespeglade att hon arbetade för ett stort internationellt Monte Carlo-baserat företag med namnet World Television Network, WTN.

En enkel koll hade fått FOI:s samtliga varningsklockor att börja ringa.

Bolaget finns inte

Något sådant bolag existerar inte i Monte Carlo.

World Television News i New York, USA, har rättigheterna till namnet World Television Network, WTN. De har aldrig hört talas om Maria Vera Cerdell.

Däremot finns ett handelsbolag med namnet W T&N International registrerat i Sverige. Det företräds av Maria Vera Cedrell och hennes 72-åriga mor.

Handelsbolaget har funnits sedan 1996 men har, enligt Patent- och registreringsverket, aldrig haft någon verksamhet.

Firmans adress går till Maria Vera Cedrells femrumslägenhet på 188 kvadratmeter i centrala Stockholm.

På en hemsida på internet finns information om bolaget WTN. Telefonnumret som uppges på hemsidan går till lägenheten i Stockholm. Servern som hemsidan ligger på finns i trakterna kring Vancouver i Kanda. Den registrerades 13 juni 2001 av en man bosatt i Stockholm.

Då uppgav det stora internationella tv-bolaget en enkel e-postadress från gratistjänsten Yahoo som kontaktadress.

”Jag ångrar historien”

I går informerade Aftonbladet Åke Sellström om de märkliga omständigheterna bakom Maria Vera Cerdell och tv-bolaget WTN. Åke Sellström är avdelningschef på FOI och den som fattade beslut om den hårt kritiserade resan.

– Oj då, är hans första spontana kommentar.

– Jag ångrar hela den här historien. Hade vi kontrollerat hennes bakgrund bättre är det klart att det hade tänts en varningens lampa, säger Åke Sellström.

Varför kontrollerade ni inte henne bättre?

– Det tänkte vi inte på. Vårt fokus var på informationen och hur trovärdig den var.

Blev ni förblindade av möjligheten att få fram uppgifter om irakiska massförstörelsevapen?

– Det gick så fort. Vi fick kontakten några dagar innan resan till Bagdad skulle genomföras. Så visst spelade det in.

Informationen höll inte

Men ni hittade inga massförstörelsevapen?

– Nej, informationen vi fick höll inte. Det vi hittade var visserligen intressant, men det handlade inte om ett vapenprogram, snarare information som bevisade det vi redan visste.

Maria Vera Cerdell presenterade sig för FOI som journalist. Men hon har gjort få journalistiska avtryck de senaste 15 åren – då hon enligt egen utsago arbetat som journalist i Bagdad.

1989 hjälpte hon till att översätta en bok.

Strax före krigsutbrottet i Irak i år, sålde hon en intervju med Iraks premiärminister Tarik Aziz till TV4.

I mars i år hävdade hon dessutom i en tidningsintervjuatt hon fick betala 55 000 dollar till irakiska myndigheter för att få lämna landet.

”Vi ska kontrollera henne”

– Vi vet inte speciellt mycket om henne just nu, säger FOI:s tillförordnade generaldirektör Ingvar Roos.

– Vi ska kontrollera henne och bolaget ordentligt efter det som nu kommit fram.

I går beslöt FOI också att inte ta hänsyn till det avtal om tystnadsplikt som Maria Vera Cerdell fick de två FOI-tjänstemännen att skriva på under resan till Bagdad.

– Avtalet kom till genom att hon sa ”skriv under eller åk hem”. Det var väldigt pressade förhållanden, säger Ingvar Roos.

Efter Irak-resan har FOI skärpt reglerna för utlandsresor. De ska i framtiden fattas på en högre nivå.

Resan kostade FOI 75 000 kronor.

De skrev under på att inte berätta

Petter Ovander, Zendry Svärdkrona, Nils Olauson

ARTIKELN HANDLAR OM