Över 100 sjuka av smittat kebabkött

Salmonellan har spritt sig till 27 kommuner

NYHETER

MALMÖ

Livsmedelsverket rekommenderar nu att kommunerna beslagtar och destruerar kött som är misstänkt för att innehålla salmonella typhimurium. Totalt handlar det om 27 kommuner i södra Sverige.

Ett hundratal personer på tre orter har insjuknat efter att ha ätit kebabkött. Men köttet har sålts även till 24 andra kommuner.

- Vi kan för närvarande inte överblicka omfattningen ordentligt. Därför går vi ut med ny information och nya rekommendationer till de kommuner där det finns restauranger som fått av det misstänkta köttet, säger Lars Plym Forshell, veterinär vid Livsmedelsverket, till Sveriges Radios Ekoredaktion.

- Om vi inte gör något så är vi rädda att det kan bli ett stort utbrott.

Särskild granskning

Lars Plym Forshell anser att de aktuella kommunerna bör göra en särskild granskning av alla restauranger som säljer kebab eller pizzor med kebabkött för att kontrollera hygienen och om man har alla tillstånd. I värsta fall anser han att kommunerna bör förbjuda restaurangerna att försälja pizza och kebab.

Salmonellatypen är ovanlig och tros komma från ett parti dansk fläskkarré som sålts till pizzerior i 27 kommuner av en grossist i Jönköping.

Det var i Ronneby som utbrottet av salmonella typhimurium började. Där har hittills 95 personer insjuknat, men efter att flera fall också upptäckts i Västervik och Vimmerby så befarar Livsmedelsverket att smittan kan spridas på fler orter.

Kontakta sjukvården

I ett pressmeddelande på onsdagen skriver Livsmedelsverket att det är viktigt att personer som under de senaste veckorna ätit kebab eller kebabpizza och drabbats av mag- eller tarmstörningar, feber eller illamående kontaktar sjukvården för provtagning och utredning.

Även om besvären har försvunnit kan smittan finnas kvar. Särskilt viktigt att uppsöka läkare är det för personer som arbetar med livsmedel eller i sjukvården.

För några dagar sedan sade Henrik Jensen, vicedirektör vid danska Födevaredirektoratet, till TT att det inte är bevisat att salmonellan kommer från danskt svinkött.

Uttalandet förvånar

Hans uttalande förvånade Birgitta de Jong på smittskyddsinstitutet som fått helt andra uppgifter från det danska veterinärinstitutet.

- Förra året hittade man smittan i en besättning, 1998 i två besättningar och i ett parti svinkött och 1995 i en besättning och ett parti kött. Jag förstår inte varför Henrik Jensen uttalar sig som han gör.

Den danska fläskkarré som tros ha orsakat salmonellautbrottet åtföljdes av ett intyg som garanterade att köttet var provtaget och salmonellafritt.

Salmonella typhimurium har inget samband med den salmonella som tidigare uppträtt i Mellansverige och som hade sitt ursprung i en foderfabrik i Norrköping.

Här finns det smittade köttet

TT

ARTIKELN HANDLAR OM