Hur många offer krävs?

NYHETER

Dödens väg förblir Dödens väg i ytterligare fem år.

Först 2008 kan väg 73 vara ombyggd - om regeringen säger ja till pengarna i höst.

Frågan är hur många nya offer Nynäsvägen hinner kräva innan den står färdig.

Vägverket utreder om väg 73 mellan Stockholm och Nynäshamn ska byggas om till en säker motorväg med fyra körfält och mitträcke.

Just nu ligger utredningen hos miljödepartementet för tillståndsprövning. Beviljas det - allt annat vore en skandal - kan bygget starta 2005.

Nynäsvägen finns med på listan över landets 100 farligaste vägar och borde förstås ha byggts om för länge sedan. Men brist på pengar har skjutit upp en ombyggnad år efter år. I över femton år har bilisterna väntat på en ny väg - och de får vänta fem år till.

Hade inte behövt hända

Hade det funnits skyddande mitträcken redan i dag skulle gårdagens tragiska olycka aldrig ha behövt inträffa. Då hade den sladdande lastbilen fångats in av vajerräcket, och aldrig kommit över i det mötande körfältet.

Vägavsnittet mellan Stockholm och Haninge fick ny standard för några år sedan, men den drygt två mil långa sträckan Fors-Älgviken är fortfarande smal och krokig. Dessutom finns många farliga utfarter. Det är också på den här delen av vägen som de flesta svåra olyckorna har skett.

Många gasar på lite extra

Över 9 000 fordon färdas på Nynäsvägen varje dygn.

Tempot är mycket högt uppdrivet, särskilt under sommaren när turisttrafiken till Gotland är som störst. Många förare gasar på lite extra för att hinna fram till färjorna.

Höga hastigheter i kombination med stress och misslyckade omkörningar orsakar många av olyckorna.

Men den helt avgörande anledningen till att väg 73 drabbats av så många dödsolyckor är förstås att vägen inte alls motsvarar kraven på en modern och säker väg.

Sven-Anders Eriksson