Så skadar spionskandalen Sverige

Experterna ger sin syn på FOI-affären

1 av 3 | Foto: Jan Danielsson
Leif GW Persson, krminolog.
NYHETER

Leif GW Persson, kriminolog.

Hur klantigt har försvaret skött det här?

– Det är obeskrivligt klantigt faktiskt. För det första borde de ha kollat upp vem uppgiftslämnaren var. Om den då varit okej, vilket den inte verkar ha varit i det här fallet, så talar man rimligtvis med en person som kan auktorisera den här typen av undersökningar.

Är det rimligt att tro att en enskild och okänd journalist hittar bevis som inte CIA eller FN har upptäckt?

– Det är inte särkilt troligt. Men det kan vara så att personer som lever i någon slags marginal som hon verkar ha gjort. Hon verkar ha haft en viss irakisk anknytning. De kan snubbla på något som man inte kommer åt om man arbetar åt polisen eller annan undersökande myndighet. Men det man ska göra när man får ett sådant här tips, för det händer hela tiden, är att noga kolla vad tipset står för.

Vilka motiv kan det finnas för att lura i väg svenska försvaret?

– Det vet jag inte. FOI trodde väl att de skulle komma på världens grej. Hennes motiv var säkert ekonomiskt, ett sätt att skaffa legitimitet för att sälja en nyhet. Är en svensk myndighet där nere blir nyheten plötsligt värd pengar.

Kan det finnas främmande makt som har intresse i en sådan här affär?

– Det kan jag mycket väl tänka mig. Det som talar mot är att om man vill plantera en sådan här uppgift i avsikt att en annat lands säkerhetsorgan ska nappa, är det dumt att plantera en okänd person som hon. Hon ska normalt inte passera reguljära säkerhetskontroller, utan avfärdas ganska tidigt. Och det talar för att det är något privat initiativ.

Kan en sådan här affär skada Sverige?

– Ja, det är klart. Bland annat får det en svensk försvarsmyndighet som är ganska känslig, FOI är ju en halv spionorganisation, att framstå som enfaldig. Jag har svårt att tro att någon seriös statligt säkerhetsorganisation skulle köpa något sådant här. Även om det faktiskt har hänt tidigare.

Hans Zettermark, säkerhetspolitiskanalytiker,

Försvarshögskolan: Hur klantigt har försvaret skött det här?– Det är för tidigt att bedöma. Det finns flera plan på det här. Ett plan är FOI:s rutiner gentemot den svenska regeringen. Ett annat att FOI har varit i Irak utan att informera den som folkrättsligt styr i Irak, nämligen USA. Om jag vore regeringen vore det detta jag skulle vara irriterad över. Men jag vet inte om USA är irriterat, jag tror att USA ligger lågt eftersom svenskarna inte hittade något.

Är det rimligt att tro att en enskild och okänd journalist hittar bevis som inte CIA eller FN har upptäckt?

– Osannolika saker händer ibland, men inte särskilt ofta.

Vilka motiv kan det finnas för att lura i väg svenska försvaret?

– Det enda dolda motiv man skulle vilja spekulera i är att skapa en fnurra på tråden mellan USA och Sverige, men det är ett så dåligt sätt att få till det, så jag tror varken på större eller mindre konspirationer.

Kan det finnas främmande makt som har intresse i en sådan här affär?

– Egentligen inte. Om de hittat något hade det varit en stor grej och surt för många. Nu är det lite blaha blaha över det här. Att komma fram och säga att man är en i raden som inte hittat något ger inga politiska poäng.

Kan en sådan här affär skada Sverige?

– Nej. Om svenska regeringen stått upp och sagt att nu har Sverige agerat för att hitta massförstörelsevapen så kanske. Men i själva verket är regeringen irriterad över att detta skett, då är ingen skada skedd.

Anders Hellner, Utrikespolitiska Institutet:

Hur klantigt har försvaret skött det här?

– Om jag fått ett tips om att det fanns en storartad sak någonstans, till exempel en intervju med Saddam Hussein, skulle jag ha talat med den som är ytterst ansvarig för Utrikespolitiska institutet. Men han kanske hade sagt nej. Jag förstå hur frestande det är att resa, men att inte tala med FOI:s generaldirektör – hur klantigt det är vet bara folk inom FOI. De har ingen ordinarie generaldirektör, bara en tillförordnad. Det kanske kan ha spelat in.

Är det rimligt att tro att en enskild och okänd journalist hittar bevis som inte CIA eller FN har upptäckt?

– Nej. Å andra sidan sa Maria Vera Cedrell inte att hon upptäckt något utan att hon hade kontakter i det irakiska etablissemanget som möjligen skulle känna till förekomsten av massförstörelsevapen.

Vilka motiv kan det finnas för att lura i väg svenska försvaret?

– Maria Vera Cedrell är ju svenska. Och experterna från FOI är ju ytterst kunniga på det här området. Det är det motiv jag ser för ett tv-bolag att ta hjälp av dem.

Kan det finnas främmande makt som har intresse i en sådan här affär?

– Ja. För USA och Storbritannien är det otroligt viktigt att få fram de här bevisen. Massförstörelse- och kemiska vapen var ju den yttersta grejen för att de gick i krig mot Saddam Hussein.

Kan en sådan här affär skada Sverige?

– Nej, det tror jag inte. Det finns något lustigt i den här historien. Ett fristående tv-bolag eller en fristående firma får ju söka efter sådana här vapen. Nu var det FOI, som råkar tillhöra försvarsmakten och det ska väl finnas någon befälsordning där, men i princip kan väl inte svenska regeringen ha något emot att man uppdagar bevis för att Saddam Hussein har massförstörelsevapen.

Tidigare:

Alexandra Forslund, Petter Ovander