Resan kan få rättsligt efterspel

NYHETER

FOI:s hårt kritiserade spionresa till Irak kan få ett rättsligt efterspel.

Resan granskas just nu av överåklagaren i Umeå.

Det var runt midsommar i år som de två experterna på Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, Jan-Åke Forsberg och Ola Claesson, reste med Maria Vera Cedrell till Irak.

Beslut om resan fattades av FOI:s avdelningschef Åke Sellström.

Kostade 75 000

Resan genomfördes i största hemlighet. Varken FOI:s ledning eller den svenska regeringen var informerad om spionuppdraget i det USA-styrda Irak.

Dessutom tvingade Maria Vera Cedrell de svenska spionerna att skriva på ett tysthetslöfte. De lovade att inte berätta för någon om resans resultat de närmsta fem åren.

Spionerna agerade i Irak under täckmantel att de var journalister.

Totalt kostade Irakresan FOI 75 000 kronor.

Funderar på saken

Nu granskas den av överåklagare Peter Hertting i Umeå.

- Vi har uppmärksammat resan på eget initiativ. Vi funderar på saken. Mer än så är jag inte beredd att säga just nu, säger han.

Något formellt beslut att inleda en förundersökning har Peter Hertting inte fattat. Ett sådant beslut kommer i så fall efter den första granskningen.

En möjlig brottsrubricering är trolöshet mot huvudman.

Petter Ovander Zendry Svärdkrona