Diplomat: Brevet är förfalskat

NYHETER

Daniel Tanui är chargé d"affaires på Kenyas ambassad i Stockholm. Han säger utan att tveka:

- Det här brevet är fejk, en förfalskning.

Foto: andreas bardell
Daniel Tanui berättar att Jugoslavien inte ens hade en ambassad i Kenya när Cedrell föddes.

Brevet som påstås intyga att Maria Vera Cedrell är född i Nairobi den 7 juli 1954, som dotter till dåvarande jugoslaviske ambassadören i Kenya, är skrivet på den kenyanska ambassadens brevpapper.

Det är undertecknat av en ambassadtjänsteman som - när det påstås vara skrivet - var stationerad i Sverige.

Daniel Tanui, högste tjänsteman på ambassaden, radar upp skälen för sina slutsatser att brevet är en förfalskning.

Det saknar referensnummer i anslutning till brevets datering.

Det finns ingen kopia på brevet i ambassadens arkiv.

Det finns ingen födelseattest som underlag arkiverad på ambassaden som backar upp innehållet i brevet.

Kenya var en brittisk koloni 1954. Landet blev självständigt först den 1 juni 1963. Det fanns ingen jugoslavisk ambassad i Kenya 1954.

- Vi skulle haft en kopia av brevet och födelseattesten i våra arkiv om det varit äkta. Det har vi inte, vi har kontrollerat, säger Daniel Tanui.

Hur kan brevet ha kommit till?

- Med assistans av någon annan kenyan, men inte nödvändigtvis från ambassaden. Brevhuvudet och botten tycks vara från ambassaden, men däremellan kan det ha kopierats in en ny text.

Kan undertecknaren ha missat att skriva ut referensnummer, att ta födelseattest och kopiera handlingarna.

- Absolut inte. Det skulle han aldrig ha förbisett, säger Daniel Tanui.

- Dessutom: det fanns definitivt ingen ambassad i Kenya på 1950-talet. Om det fanns några jugoslaviska ambassadörer satt de i London, inte i Nairobi, 1954.

Zendry Svärdkrona