Krisgrupper ett viktigt stöd vid svåra olyckor

"Vi erbjuder den hjälp vi kan"

NYHETER

Så gott som alla svenska kommuner har inrättat särskilda krisgrupper som kan ge stöd vid svåra olyckor.

– Krisgrupperna fungerar som nätverk med representanter från flera olika samhälleliga organisationer, säger Per Mossegård, samordnare vid Svenska kyrkans nationella kriscentrum i Härnösand.

Krisgrupperna aktiveras vid händelser som de vanliga organisationerna inte klarar av att hantera var för sig.

– Där brukar finnas representanter från Svenska kyrkan, skolan, socialtjänsten, polisen, räddningstjänsten och eventuellt även från olika frivilligorganisationer som Röda korset, säger Per Mossegård.

Skolan och kyrkan erbjuder stöd

I Alvesta har socialtjänsten – som ansvarar för krisverksamheten – kontaktat Svenska kyrkan, barn- och ungdomschefen, skolan och även lasarettet i Växjö.

– Vi har kontaktat de vi anser är nödvändiga i dagsläget. Vi tar det här på stort allvar och erbjuder den hjälp vi kan från socialtjänstens sida, säger Iren Johansson, socialchef i Alvesta kommun.

I Alvesta finns en krisgrupp som är tänkt att träda i funktion vid större katastrofer.

– Men naturligtvis använder vi oss av den gruppens kunskaper även nu, säger Iren Johansson.

När ett larm om en svår olycka kommer aktiveras krisgruppen av till exempel SOS alarm eller någon annan av de berörda myndigheterna.

– Säg att en svår bussolycka inträffat i Dalarna, där passagerarna kommer från Stockholm. Då kan krisgruppen i den berörda delen av Stockholm rycka in för att stödja de anhöriga, säger Perr Mossegård.

Samtal och information

Själva arbetet inom gruppen handlar till stor del om stöd via samtal och information.

– Behoven skiljer ofta från person till person. Den som själv har ett stort nätverk kan behöva krisgruppens stöd i mindre omfattning. Ofta handlar det om att svara på frågor och ge information om vad som egentligen har hänt, säger Per Mossegård.

För de som jobbar med krisgruppen ingår även att bearbeta upplevelsen efteråt.

– Det är en del av jobbet att prata om det efteråt. Även hjälparen behöver stöd och det sker ofta inom kamratgrupper och liknande.

Rickard Westman

ARTIKELN HANDLAR OM