Ditt hem är en dödsfälla

Experten tipsar: Så gör du villan mer säker

1 av 8 | Foto: Jonas Bilberg
Spisen. I familjen Enlunds hem finns inte mycket att anmärka på – men spisen är farlig för deras snart tvååriga dotter Ida. ”Nu måste vi skaffa tippskydd så att spisen inte välter om vår dotter klättrar upp där”, säger Michael Enlund. Spisen ska ha hällskydd som gör att barnet inte når plattorna. Tippskyddet är en krok som fästs i väggen bakom spisen.
NYHETER

Omkring 140 000 barn under tolv år tvingas varje år besöka sjukhus efter olyckor.

Absolut vanligast är fallolyckor i hemmet eller på dagis/skolan.

- När det gäller riktigt små barn som är mellan noll och tre år är de vanligaste olycksorsakerna fall från skötbord eller höga barnstolar. De skador barnen främst får vid dessa olyckor är huvudskador och öppna sår, säger Henrik Nordin vid Konsumentverket.

Mjukt ute

För lite äldre barn är fall från lekredskap eller kollision med andra barn vanligaste orsakerna till sjukhusbesök.

- När det gäller lekplatser är underlaget mycket viktigt. Det ska helst vara mjukt, till exempel löst grus eller sand.

Förutom fallolyckor är stick-, skär- och klämskador också vanliga bland barn.

Noggrann tillsyn är bästa sättet att undvika olyckor, enligt Henrik Nordin:

- När barnet ligger på skötbordet bör man alltid ha en hand på det och inte vända ryggen till. Ett mindre barn bör inte heller lämnas ensam i barnstolen eller barnvagnen även om det sover.

Av olyckor med dödlig utgång är trafikolyckor de vanligaste, följt av drunknings- och brandolyckor.

Anna Lindström