Tunnelprojektet kan bli skidspår

NYHETER
Foto: GÖRGEN PERSSON
Slutet på tunneln.

Om tunnelprojektet genom Hallandsåsen havererar står Skånes skidförbund berett att ta över och lägga nya spår i tunneln - skidspår, enligt Helsingborgs Dagblads nätupplaga. Genom att installera kylslingor i marken inne i tunneln skulle den konstgjorda snön inte töa, och den kyliga omgivningen i bergshålorna skulle dessutom bevara snön på ett naturligt sätt. För närvarande är tunneln 1 200 meter lång från det norra påslaget och 1 700 meter från det södra. (TT)