Värmen i Europa orsakar dålig luft i Göteborg

NYHETER

Värmeböljan över den europeiska kontinenten ställer till problem – i Göteborg.

De varma vindarna från söder för med sig luftföroreningar, främst smog och marknära ozon, skriver Göteborgs-Postens nätupplaga.

Miljöförvaltningen i Göteborg mäter kontinuerligt halten av luftföroreningar i staden. I början och slutet av sommaren brukar luften hålla bra kvalitet – men inte i år.

– Det beror på att vi haft mycket sydliga vindar, säger Jonny Andersson, miljöutredare på miljöförvaltningen i Göteborg, till GP.

Höga halter marknära ozon

– När ett högtryck parkerar över kontinenten och sedan trycks norrut får vi del av alla föroreningar.

Även halterna av marknära ozon är högre än vanligt. Förra måndagen var de upp i 160 mikrogram per kubikmeter – normalt ligger de i juni kring 50. Om solen fortsätter att skina kommer de sannolikt att stiga ytterligare.

– Framförallt är det växtligheten, potatis och vete, som skadas. Grödor för ett värde av en miljard om året förstörs av de marknära ozonet, säger Jonny Andersson till GP.

Kan vara skadligt för människor

Om halterna stiger till 180 mikrogram per kubikmeter betecknas det som skadligt för människor och allmänheten varnas. Höga ozonhalter irriterar luftvägarna och till exempel astmatiker uppmanas att hålla sig inomhus.

De närmaste dagarna väntas större delen av landet få fortsatt soligt väder, om än inte lika varmt som tidigare under sommaren.

Rickard Westman