SJF:s ordförande: Det är ett svårt jobb

Journalistfackets Agneta Lindblom Hulthén önskar nye vd:n lycka till

NYHETER

Svenska journalistförbundets ordförande Agneta Lindblom Hulthén är försiktigt positiv till förordandet av Peter Örn till ny vd för SR.

– Av det jag vet om honom personligen så verkar han vara en person som är kapabel att lyssna på andra och det tror jag är oerhört väsentligt på ett sådant jobb. Dessutom har han en bred samhällsförankring, säger Agneta Lindblom Hulthén.

– Jag önskar honom och styrelsen all världens lycka, det behöver dem. Det är en väldigt svår post. Vem som än får jobbet kommer att ha många kritiskt granskande ögon på sig.

”Bred samhällserfarenhet”

Stig Hadenius, professor i journalistik vid journalisthögskolan i Stockholm, tror att Peter Örn kan vara rätt man för jobbet som vd för Sveriges Radio.

– Han har en oerhört bred samhällserfarenhet från en rad funktioner och det är viktigt som bakgrund när man blir chef för SR. Däremot har han inte så stor erfarenhet som chef för ett massmedieföretag och där är han ett mer oskrivet kort, säger Stig Hadenius.

Att Peter Örn inte har rekryterats från medievärlden tror Hadenius kan vara positivt.

– Jag tycker det är bra att man inte bara byter chefer inom olika medier – här kommer en person som på nära håll sett hur medierna fungerar men inte kunnat påverka dem, nu har han möjligheten till det.

”Viktigt ta till vara kompetensen”

Stig Hadenius säger att den nye vd:ns viktigaste uppgift är att se till att SR kan behålla sin starka position som public service-företag. Agneta Linblom Hulthén betonar vikten av att ta till vara personalens kompetens:

– Vd:ns viktigaste uppgifter är att hålla ihop organisationen och se till att styrelsen verkligen fungerar som en styrelse. Dessutom måste han lyssna till personalen och ta till vara på kompetensen hos de anställda.

Kulturminister Marita Ulvskog vill inte kommentera förordandet av Peter Örn. Via sin pressekreterare Hans Ånell meddelar hon att det helt är en fråga för SR:s styrelse.

Rickard Westman

ARTIKELN HANDLAR OM