Elvaåringar super sig fulla

Var tionde femteklassare har druckit sig berusad

NYHETER

Alkholdebuten går allt lägre ner i åldrararna. I Stockholm har var tionde elvaåring druckit sig full.

Det visar en studie som socialförvaltningen gjort.

Elva procent av femteklassarna i Stockholm har varit berusade av alkohol.

– Spontant, när man hör siffrorna, verkar det förskräckligt, säger Anders Häregård, utvecklingsledare på preventionscentrum i Stockholm.

Han tycker att resultatet visar att det förebyggande drogarbetet inte är någonting man kan vänta med till årskurs sju. Det måste ske under hela uppväxten, säger han till Dagens Nyheter.

Barnen är en riskgrupp

Knut Sundell är forskningsledare i Stockholms stad och har hållit i den svenska studien av femteklassarnas erfarenheter av alkohol, narkotika och tobak. Även han tycker att siffrorna är nedslående.

– Det är negativt att det är så många. Vi vet från tidigare forskning att den som börjar före puberteten är en riskgrupp för framtida problem, säger Knut Sundell till DN.

Men i en jämförelse mot femteklassare i Bologna, Rotterdam och Walsall i England har de svenska barnen ändå det bra. I de andra länderna är det ännu fler elvaåringar som har haft sin alkoholdebut.

Studien visar också att de svenska barnen har bättre kontakt med sina föräldrar, en bättre skolmiljö och bättre klasskamrater, skriver DN.

Föräldrar ska lära sig

Värst siffror hade Walsall i England. Där hade 40 procent av elvaåringarna varit fulla. Enligt Knut Sundell kan det bland annat bero på att man har stora sociala problem i den gamla industristaden.

I Sverige startas snart ett särskilt program i årskurs fem, parent management training. Programmet går ut på att lära föräldrar att hantera problemet med alkohol och bryta dåliga mönster i familjen, skriver DN.

Tidigare artiklar

Malin Ekmark