Fyratusen unga ska ha jobb om ett år

Så ska antalet långtidsarbetslösa unga halveras

1 av 2
Hans Karlsson.
NYHETER

Ungdomsjobben försvinner med lågkonjunkturen.

Nu ska den skenande långtidsarbetslösheten bland unga halveras.

Unga hamnar alltid först i arbetsförmedlingskön när jobben tryter. På bara ett år har de långtidsarbetslösa mellan 18 och 24 år fördubblats.

Halveras på ett år

En bekymrad arbetslivsminister ger nu Ams ett år att halvera siffran.

- Ungdomarna är tidig indikator, det ser tyvärr mörkare ut för hela arbetsmarknaden även nästa år, säger arbetslivsminister Hans Karlsson.

De unga ska ha riktiga jobb - inte hamna i åtgärder. Ams-program som presenteras om ett par veckor innehåller både individuell självhjälp men även ekonomiskt stöd för att kunna gå färdigt gymnasiet.

Många saknar betyg

En stor del av de 7 000 unga långtidsarbetslösa har Ams ärvt från skolans misslyckande. De saknar slutbetyg.

- De flesta långtidsarbetslösa har inte fått möjlighet att fullfölja skolan och de får problem när arbetsmarknaden kräver hög kompetens, säger Ams generaldirektör Anders L Johansson.

Arbetslösheten ligger nu på 5,7 procent och framtiden ser dyster ut. Men arbetslivsministern menar att massarbetslöshet likt den i Europa inte hotar Sverige.

- Vi är inte vaccinerade mot massarbetslöshet, men vi är en av tre, fyra länder som varit starka under lågkonjunkturen, säger Hans Karlsson.

Jessica Ritzén