LO säger ja till EMU- uppgörelse med s

”EMU är bra för våra medlemmar”

NYHETER

LO:s styrelse röstade på onsdagen för den finanspolitiska uppgörelsen med socialdemokraterna.

LO skriver därmed under på att EMU är bra för medlemmarna.

Beslutet innebär dock inte att LO och Lundby-Wedin överger sin neutrala hållning inför folkomröstningen om EMU. Men hon lovade vid en pressträff att medlemmarna nu kan känna sig trygga om det blir ett ja i folkomröstningen och att hon ska föra ut det till dem.

”Våra medlemmar kan känna sig trygga”

- Jag ska tala om den politik som finns. Den här politiken gör att våra medlemmar kan känna sig trygga när de gäller rent fackliga frågor som välfärd, sysselsättning och löner vid ett svenskt EMU-medlemskap, sade Lundby-Wedin.

Klart är att LO i grunden ser positiva effekter av ett EMU-medlemskap för medlemmarna.

- Vi tror att ett svenskt medlemskap leder till ökad handel och det leder till ökad produktivitet och därmed ökade reallöner. Om vi tror att det är sannolikt är det lika sannolikt att nej till EMU leder till lägre reallöner, fortsatte LO-ordföranden.

Då LO:s styrelse ställt sig bakom rapporten har den också skrivit under på att ett ja till euron kan innebära fördelar för Sverige som "ökad demokratisk makt, högre tillväxt, lägre räntor och lägre priser".

Höjt överskottsmål

Statsminister Göran Persson välkomnade beskedet i samband med regeringens budgetmöte på Harpsund:

- Jag tycker det är skönt att vi har kommit i mål. Det är skönt att LO nu säger sig vara trygga på jobben.

Rapporten innebär bland annat ett höjt överskottsmål i de offentliga finanserna till 2,5 procent av BNP, att kommunernas skatteintäkter ska utjämnas mellan åren och att riksdag och regering ska få uttalat ansvar för att dämpa konjunktursvängningar genom snabba förändringar av skatter.

Såväl de övriga japartierna som centralorganisationerna ställer sig positiva till uppgörelsen mellan s och LO.

"Det är bra att LO tar ett steg i riktningen mot ett ja till euron", skriver moderaternas ekonomiska talesman, Fredrik Reinfeldt i en kommentar. Men han har samtidigt invändningar mot bland annat permanent höjt överskottsmål.

Fp-ledaren Lars Leijonborg konstaterar att det behövs ett höjt överskott och en buffert i den kommunala ekonomin. Dessa "förändringar behövs oavsett om Sverige säger ja eller nej till euron" skriver han.

"Förskönande beskrivningar"

LO och socialdemokraterna vill också ha ett ekonomiskt råd bestående av arbetsmarknadens parter som ska ta fram beslutsunderlag. Svenskt näringsliv har tidigare varit tveksamt men är nu berett att diskutera förslaget.

- Vill man nu ta upp en sådan diskussion igen så är vi inte avvisande till det, säger Jan-Peter Duker, vice vd på Svenskt Näringsliv.

Wanja Lundby-Wedin ville på onsdagen inte berätta hur hon kommer att rösta på grund av splittringen inom LO. Två förbund väljer att inte stå bakom rapporten, Transport och Handels.

Handels tycker att LO nu tagit ställning för EMU. "Varken LO:s kongress eller representantskap har gett mandat för sådana förskönande beskrivningar och felaktiga argument som används i dokumentet", skriver förbundet.

Fakta/ EMU- uppgörelsen

TT