50 miljoner drabbades

Östra USA och Kanada strömlöst

NYHETER

Stora delar av östra USA och Kanada blev strömlöst på torsdagseftermiddagen.

Natten blev kolsvart i flera amerikanska och kanadensiska storstäder. I några utlyste man undantagstillstånd.

Det var strax efter fyra på eftermiddagen som ett stort strömavbrott lamslog delar av USA och Kanada. 50 miljoner människor drabbades i bland annat städerna New York, Cleveland, Ohio, Detroit, Michigan, Toronto och Ottawa.

I New York tog det 2,5 timme att evakuera alla som fastnat under jord när tunnelbanesystemet slutade att fungera. Många människor fastnade i hissar.

Åtgärdat under dagen

På några platser fick man strömmen åter efter bara några timmar.

Vid 23-tiden hade de flesta i New Jersey fått tillbaka strömmen. I Pennsylvania och Ohio var också strömmen åter.

Vid halv fyra på morgonen uppgav CNN att över 15 miljoner människor ännu var utan ström.

I New York kunde kraftbolaget inte uppfylla löftet att få strömmen åter till ett på natten. 80 procent av New York-regionen var utan ström. Vid halv fem på morgonen rapporterade CNN om stora framsteg i delar av New York och Manhattan där man fått strömmen åter.

Trafiken på alla amerikanska och kanadensiska flygplatser kom igång tidigt på morgonen.

Enligt de första rapporterna på fredagsförmiddagen verkar det inte som att kriminella utnyttjat strömavbrottet till att begå brott. Några allvarligt skadade människor har inte heller rapporterats, enligt CNN.

Oklar orsak

Enligt CNN slutade 21 kraftverk att fungera när strömmen slogs ut på torsdagen. En möjlig förklaring till avbrottet angavs först vara ett blixtnedslag i Niagararegionen på den amerikanska sidan av gränsen. Men talesmannen för kraftverket Niagara-Mohawk dementerade uppgiften.

Det verkar som om både amerikaner och kanadensare föredrar att säga att problemet uppstod i grannlandet.

I flera städer körde man in stora tankbilar med vatten eftersom vattenpumparna slutat att fungera. Elavbrottet kom under en väldigt olycklig tidpunkt eftersom det är väldigt varmt på många ställen.

Flera stora avbrott

Det senaste stora strömavbrottet drabbade USA i augusti 1996. Då var 4 miljoner människor i västra USA och delar av Mexiko utan ström i som mest tio timmar.

I juni 1977 var 9 miljoner människor i New York utan ström i upp till 25 timmar.

Det största strömavbrottet i USA:s historia drabbade minst 25 miljoner människor i New York, New England, delar av Pennsylvania och New Jersey.

1965 drabbades kanadensiska Ontario av ett stort strömavbrott. Människor var utan ström mellan fem minuter och 13 timmar.

Malin Ekmark