Tusentals svenskar dör av ozon varje år

Den varma sommaren gör att dödsfallen ökar

NYHETER

Marknära ozon dödar tusentals personer i Sverige varje år.

Den varma och soliga sommaren har lett till ovanligt höga ozonhalter.

På flera ställen i Sverige har gränserna för vad som bedöms vara hälsofarligt överskridits och allmänheten har varnats för ozonet.

Enligt Folkhälsoinstitutets rapport "Hälsokonsekvenser av ozon" dör drygt 1700 svenskar en för tidig död varje år på grund av halterna av marknära ozon i luften och 2800 personer tvingas att läggas in på sjukhus.

- Stiger ozonhalterna så ökar också antalet döds- och sjukdomsfall, säger Lars Modig, en författarna bakom rapporten.

Ozonhalterna stiger i regel i takt med antalet soltimmar. Det är kolväten och kvävedioxid i luften som förvandlas till ozon när solens strålar når dem.

Årets ovanligt varma och soliga sommar har inneburit att ozonhalterna vid flera tillfällen varit så höga att det inneburit en hälsorisk. I både Sundsvall och Göteborg har man gått ut och varnat allmänheten för ozonet.

- Halterna har varit ovanligt höga i år. Det har varit ett större problem än tidigare, säger Yngve Brudin på Naturvårdsverket.

Det är främst barn, äldre och personer med astma eller hjärtproblem som befinner sig i riskzonen.

Trafikavgaser är en av de bakomliggande orsakerna till de höga ozonhalterna. Stora delar av det ozon som mäts upp i Sverige kommer dock från kontinenten och de brittiska öarna.

Fakta: ozon

Åsa Asplid