Dyrare bo i Sveg – om du inte är svensk

Bostadsbolag kräver deposition av utländska medborgare

NYHETER

5 000 kronor i depositionsavgift för lägenheten - om du inte är svensk.

Nu har bostadsbolaget Härjegårdar har anmälts till Ombudsmannen för etnisk diskriminering, DO.

Sedan ett år tillbaka har Härjegårdar Fastighets AB i Sveg tagit ut en depositionsavgift från icke-svenska medborgare när de tecknar hyreskontrakt. Ursprungligen var summan 2 000 kronor, men sedan den 1 augusti i år är den 5 000 kronor.

Jan Arvid Aamo i Sveg har anmält företaget till DO. Han är ordförande i Sif-klubben på det lokala telefontjänstföretaget Sykes, som rekryterar en betydande del av personalen från andra nordiska länder.

Ung personal

- Det är ett problem när personalen får olika behandling på bostadsmarknaden. Vi har ung personal här och för den som flyttar hit från Norge blir det en ekonomisk fråga att klara första månadshyran, flytten och dessutom ytterligare 5 000 kronor, säger Jan Arvid Aamo till TT.

Hos DO har inget beslut ännu fattats i ärendet.

- Generellt kan man säga att för att särskilja mellan svenska och icke-svenska medborgare måste det vara motiverat och nödvändigt. Det ska i princip inte gå att lösa på något annat sätt, säger jurist Anders Wilhelmsson till TT.

Ärende avskrevs

Förra året kritiserade DO ett skånskt företag som krävde danskar på tre månaders hyra i förskott för en lägenhet. Den danska kvinna som ställdes inför kravet på förskottshyra polisanmälde också företaget för olaga diskriminering, men åklagaren avskrev ärendet eftersom det gått för lång tid sedan händelsen.

Den nya diskrimineringslag som gäller sedan den 1 juli i år ger större möjligheter för DO att agera i liknande ärenden.

Stig Holm, vd för det nu anmälda företaget Härjegårdar, säger att depositionskravet är en följd av problem företaget fått för sina försök att stå till tjänst med lägenheter med kort varsel.

Ingen kreditprövning

- Det här företaget vill att vi fixar fram lägenheter med någo n dags varsel, och eftersom de rekryterar personal från andra länder, främst i Norden, så hinner vi inte göra någon kreditvärdighetsprövning på den tiden, säger Stig Holm till TT.

De utländska medborgare som kan garantera betalning genom borgen, eller har längre framförhållning behöver, enligt Stig Holm, inte betala de 5 000 kronorna. Han uppger att företaget haft problem med utländska medborgare som inte betalar hyran.

- Det är nästan hopplöst att försöka driva in fodringar i andra länder, säger Stig Holm till TT.

Nästa vecka ska telefontjänstföretaget och bostadsbolaget ha ett möte för att hitta alternativa lösningar, enligt Stig Holm.

- Men om det vi gör bryter mot någon lag så kan vi naturligtvis inte fortsätta med det, säger Stig Holm till TT.

Christina Bodin/TT

ARTIKELN HANDLAR OM