"Vägverket ger dålig service till invandrare"

Brist på information leder till olyckor

NYHETER

Vägverket har för dålig kunskap om invandrare.

Eftersom invandrarna inte får den information de behöver blir de en utsatt grupp i trafiken, överrepresenterade i olycksstatistiken.

Många invandrare får aldrig tillgång till den information de behöver för att färdas säkert i den svenska trafiken. Felet ligger hos Vägverket.

Det anser Haval Davoody. Han är samordnare i den grupp på Vägverket som ska arbeta fram en strategi för invandrare i trafiken.

– En del säger att man inte ska särbehandla invandrare. Men jag anser att för att kunna nå jämställdhet måste vi hjälpa en del på traven tills de känner till sina egna behov, rättigheter och skyldigheter, säger Davoody i Vägverkets tidning Kilometer.

Ompröva körkortslagen

Enligt Davoody har många invandrare en övertro på den svenska trafiksäkerheten. Både barn och vuxna åker ofta utan bälte och det är ovanligt med bilbarnstol.

– Jag anser att många i den här gruppen har otillräckliga kunskaper för att köra på svenska vägar, speciellt under vinterförhållanden, säger Davoody.

Han vill därför att man omprövar körkortslagen som säger att en asylsökande har rätt att köra med körkortet från sitt hemland i väntan på uppehållstillstånd och ett år efter tillståndet.

– Många kommer från länder där kraven på körkort är minimala och körutbildningen är bristfällig eller obefintlig, säger Davoody.

Språkbrister bakom

Statistiken visar att invandrarna är överrepresenterade i olycksstatistiken, något som Vägverket nu vill ändra på.

Haval Davoody är själv invandrare och tycker egentligen att det är fel att klumpa ihop alla invandrare i en grupp. Det gruppen kan ha gemensamt är att de kan vara svåra att nå med information om de inte pratar svenska.

Tidigare artiklar

Malin Ekmark