”Terroristerna har lyckats sprida rädsla”

Svensk expert: De har vunnit den psykologiska krigföringen mot USA

NYHETER

När elektriciteten plötsligt slogs ut och en stor del av USA kollapsade var det dags igen.

Osäkerheten spreds som en löpeld: Var det terrorister som slagit till igen?

– Därmed kan man naturligtvis säga att terroristerna lyckats uppnå sitt mål som är att sprida rädsla, säger Birgitta Darrell, vid den svenska Krisberedskaps- myndigheten.

Foto: HENRY LUNDHOLM
"För att det ska spridas samma oro för terrorism här i Sverige som finns i USA krävs att det sker ett terroristattentat också här. Fortfarande resonerar svenska folket att det inte kan hända något ont i Sverige," säger Birgitta Darrell, sektionschef för Krisberedskapsmyndigheten.

Innan den 11 september 2001 var det aldrig någon som började tala om terrorister när det blev ett stort strömavbrott.

Nu sker det varje gång en allvarlig incident inträffar i den industrialiserade delen av världen.

– Den här gången var det mycket tydligt hur de amerikanska myndigheterna gick ut så fort de kunde för att dementera teorin om att terrorister ligger bakom, säger Birgitta Darrell.

”Folk blir livrädda

– De hade inget val. Numera blir folk livrädda när något sånt här händer och tror direkt att det kan vara något mycket allvarligare. Paniken sprids snabbt.

Birgitta Darrell är sektionschef vid den svenska Krisberedskaps- myndigheten och expert på hur yttre hot påverkar samhället.

Hon ser en stor förändring i människors syn på den egna tryggheten.

– Folk brukar blir avtrubbade efter ett tag men det förutsätter att det inte händer något nytt terrordåd. Men det har det gjort.

– Därför kommer det att vara så här oroligt en lång tid framöver.

Man alltså säga att terroristerna har vunnit den psykologiska krigföringen mot USA?

– Ja, det kan man. För i viss mån har ju terroristerna uppnått sitt syfte som är att sprida oro och rädsla.

Också i Sverige har det skett en stor förändring sedan den 11 september 2001. Inte bara genom att flygplatser fått skärpt bevakning utan också i folks medvetande.

– Vi följer utvecklingen i omvärlden mycket mer nu än tidigare vilket egentligen är ganska bra. Här i Sverige har vi ju varit lite naiva tidigare och trott att vi stått utanför det som händer i resten av världen, säger Birgitta Darrell.

– Tillgången på all information gör oss mer medvetna.

Falska terrorlarm – efter 11 september

Efter den 11 september 2001 har en rad incidenter inträffat där man först har trott att internationella terrorister slagit till igen.

Thomas Gustafsson