Sjukjournaler blir tillgängliga via nätet

– försöksprojekt i Uppsala ska ge patienter ökad insyn

NYHETER

Snart kommer vi att kunna följa vår egen sjukvård via internet.

Landstinget i Uppsala är först ut med att göra patientjournaler tillgängliga via nätet.

Datainspektionen vill granska om hanteringen är laglig.

På samma sätt som du följer dina bankärenden via nätet ska du kunna följa din sjukvård via nätet. Landstinget i Uppsala är först ut med moderniseringen.

– Den elektroniska journalen kommer att revolutionera mycket inom vårt landsting, säger projektledaren Ingrid Enqvist i Uppsala.

Låsta databaser

Än så länge bedrivs projektet bara på prov. Det kommer att dröja några år innan alla i Uppsala får möjlighet att öppna ett så kallat hälso- och sjukvårdskonto.

Finns det inte patienter som tycker att det är obehagligt att journalerna ska läggas ut på nätet?

– Uppgifterna läggs inte ut på nätet. De finns i låsta databaser och man kommer bara åt sina egna uppgifter, säger Ingrid Enqvist.

Hur säkert är systemet?

– Bara identifierade användare kan komma åt informationen. Rent medicinskt är systemet säkrare eftersom patienten har möjlighet att själv ha tillgång till sina uppgifter och i så fall visa upp dem för en ny vårdgivare.

350 har provat

I försöken i Uppsala har 3.000 patienter blivit listade och fått möjligheten att se sin sjukjournal via nätet. 350 patienter har öppnat ett konto.

Den äldsta patienten är 87 år. Män och kvinnor visar lika stort intresse för den elektroniska journalen.

– De som använder sig av möjligheten är de patienter som vill ha lite kontroll över sin egen sjukvård och över hela vårdprocessen. Du kan exempelvis gå in och kolla om läkaren skickat en remiss, säger Ingrid Enqvist.

Tanken bakom de elektroniska journalerna är att patienten har rätt till sin egen sjukjournal. Redan i dag har man rätt till sin egen journal men det kan ta tid att få ut den och det krävs att man skriftligen begär ut den.

Förenkla för läkarna

Databasen i Uppsala ska också förenkla arbetet för läkarna. I dag skickas papper mellan olika vårdinrättningar. I framtiden ska läkarna ha tillgång till alla uppgifter via databasen.

Tror du att patientjournaler på nätet kommer att införas i hela Sverige?

– Det pratas mycket om det, att det är en rättighet för patienten och att det ökar kvaliteten inom vården, säger Ingrid Enqvist.

Tidigast 2005 kommer alla patienter inom landstinget i Uppsala att ha möjlighet att koppla upp sig mot databasen.

Kan vara brottsligt

På Datainspektionen är man inte lika entusiastiska över projektet.

– Vi har beslutat att inleda en närmare granskning säger Rolf Samuelsson dataråd vid Datainspektionen, till SVT:s Aktuellt.

Enligt Samuelsson kan det röra sig om brott mot flera lagar. Han nämner vårdregisterlagen, patientjournallagen men det kan även strida mot bestämmelser i sekretesslagen.

Malin Ekmark