Skattesmitarnas nya trick: säljer aktierna till sig själva

Allt vanligare typ av affärer

NYHETER

Staten förlorar varje år miljardbelopp på en ny typ av aktieaffärer som görs upp i skatteparadis.

Stefan Köhler, skattejurist.

- Den här typen av affärer blir allt vanligare och är i dag ett mycket allvarligt problem, säger skattejurist Stefan Köhler.

Allt fler säljer i dag sina aktier för en spottstyver till egna bolag i skatteparadis. Aktierna säljs sen vidare till utomstående för ordinarie marknadspris.

På så sätt snuvas svenska staten på skatt.

- Problemet är att folk kan leva i sus och dus utan att det går att beskatta dem. Vi har ju inga möjligheter att kontrollera vem som egentligen ligger bakom bolag i skatteparadis, säger Stefan Köhler.

Skattemyndigheten driver en rad ärenden mot svenskar som misstänks ha gjort aktieaffärer via egna bolag i skatteparadis.

- De utnyttjar inte bara förhållandet att det är skattefritt i skatteparadiset, utan också att det är hemligt vem som kontrollerar olika bolag.

Enligt Stefan Köhler finns det bara ett syfte med den här typen av aktieaffärer via skatteparadis.

- Vinsten ska hamna utom räckhåll för staten.

Richard Aschberg