Här får du rösta om trängselavgifterna

De 12 kommunerna som berörs.
NYHETER

Bor du i Solna, Nacka, Täby eller nio andra kommuner i Stockholms län får du ett extraval i höst.

Om trängselavgifter.

Foto: HANNA TELEMAN
Anders Offerlind och Kerstin Rosenqvist i Solna samordnar folkomröstningen.

Folkomröstningen sker den 14 september, samma dag som EMU-valet.

- Vi tänker satsa hårt på kampanjen för ett nej till trängselavgifter. Vi ska förutom att dela ut flygblad också ordna en protestmarsch över Lidingöbron som vi hoppas kommer att samla många människor. Vi ser inte det här som en sakfråga, utan en principfråga, säger Fredrik Kronkvist (m), som är kampanjledare för nej-sidan i Lidingö kommun.

Samma valsedlar för alla

I Solna stadshus arbetar Kerstin Rosenqvist och Anders Offerlind med de praktiska frågorna kring den kommunala omröstningen:

- Vi har en samordnande roll för alla kommunerna. Samma valsedlar kommer att användas.

- Vi ska också skicka ut en broschyr till alla hushåll med information.

Precis som vid en nationell folkomröstning är resultatet av en kommunal folkomröstning endast rådgivande.

Valet i Heby ignorerades

- Om folkviljan här i Solna vill ha ett nej till trängselavgifter så kommer Solna stad att meddela regeringen att Solnaborna inte vill ha en lag om trängselavgifter, säger Anders Offerlind.

Så vilken tyngd har då en kommunal folkomröstning?

- I det här fallet är det ju speciellt eftersom kommunerna inte har någon beslutsrätt över huruvida det ska införas trängselavgifter eller inte. En liknande folkomröstning genomfördes i Heby för några år sedan då det röstades om vilken länstillhörighet kommunen skulle ha. Invånarna var av en annan åsikt än regeringen, och i det fallet togs ingen hänsyn till folkopinionen, säger Tommy Möller, statsvetare vid Uppsala universitet.

- Samtidigt blir det allt vanligare med kommunala folkomröstningar, och kraftiga opinionsyttringar kan absolut påverka politiker.

Anna Lindström