"Ruter tio" gripen förklädd till bonde

NYHETER

USA har gripit Saddam Husseins vicepresident Taha Yassin Ramadan. Han var nummer 20 på USA:s förbrytarlista och ruter 10 i den kortlek som delats ut av Pentagon.

I och med gripandet av Ramadan har USA tillfångatagit eller dödat 38 av de 55 som finns med på förbrytarlistan.

Den 65-årige Ramadan tillfångatogs natten till i går i Mosul och överlämnades därefter till den amerikanska militären.

Han sägs ha varit förklädd till bonde och har sedan krigets slut hållit sig gömd hos släktingar och vänner.

Carola Ålstig