Wolfgang Hansson: Det luktar al-Qaida lång väg

NYHETER

Kaos, rädsla och otrygghet sprider sig i Irak.

Demokratiska val skjuts på framtiden.

USA:s auktoritet undergrävs.

Precis vad terroristerna ville uppnå med sin bombattack mot FN.

Tillvägagångssättet luktar al-Qaida lång väg.

Att FN och inte USA:s armé den här gången utsattes för attentat kan verka konstigt. En enkel förklaring är att FN-högkvarteret inte bevakades som ett fort och därför var ett möjligt mål. USA:s anläggningar är numera extremt hårt bevakade.

FN vill framstå som neutralt och därför inte omge sig med extrem säkerhet.

Med tanke på gårdagens dåd en uppenbar felbedömning.

Tio år av FN-sanktioner

Även om vi i väst ser FN som en opartisk och välvillig organisation är det inte givet att irakierna delar den uppfattningen.

Tio år av FN-sanktioner sargade svårt Iraks ekonomi. Irak skyller en halv miljon barns död på bristen på mediciner. FN:s närgångna vapeninspektioner retade många irakier. FN ses av många irakier som ockupationsmaktens förlängda arm trots att FN aldrig godkände anfallet på Irak.

Vem som körde lastbilen med 500 kilo sprängdeg rätt in i FN-högkvarteret kan vi än så länge bara spekulera om.

Men tillvägagångssättet liknar självmordsbombningar som al-Qaida eller dess stödtrupper legat bakom.

USA lär bli kvar

Än en gång är det uppenbart att USA grovt felbedömt graden av motstånd de skulle möta när Saddam väl störtats.

President Bush försökte i går spela tuff mot de skyldiga och lovade att USA inte skulle låta sig påverkas.

Jag tror honom i så motto att USA knappast kan dra sig ur Irak och lämna vägen öppen för en ny totalitär regim i Bagdad.

Men på något sätt måste USA få ett slut på sabotagen mot återuppbyggnaden.

Vanliga människor lägger skulden på USA för att vardagslivet fortfarande inte alls är drägligt.

Alternativet är att kraftigt öka den amerikanska närvaron.

Vilket väcker till liv obehagliga minnen av Vietnam bara drygt ett år före nästa presidentval.

Wolfgang Hansson