Därför går vi till val

Carl Bildt behövde stuka Göran Persson

NYHETER

Carl Bildt ville tvåla till Göran Persson i en riksdagsdebatt.

Därför går svenska folket till val om euron om 23 dagar. Så ser historien bakom folkomröstningen ut.

Det var den 8 oktober 1997. Carl Bildt hade just kommit tillbaka till svensk politik efter knappt tre år på Balkan.

Under tiden hade Sverige bytt statsminister. Göran Persson hade efterträtt Ingvar Carlsson och nu skulle Persson och Bildt för första gången mötas i en partiledardebatt.

Med mindre än ett år kvar till nästa val hade Bildt inte bara behov av att komma in på plan. Han behövde stuka Göran Persson. Verktyget blev att plötsligt föreslå en folkomröstning om euron.

– Jag skulle vilja att vi prövade möjligheten att /?/ underställa det svenska folket frågan om vårt fulla deltagande i den europeiska valutaunionen för prövning i samband med att vi går till val till Europaparlamentet i juni 1999, sade Bildt i talarstolen.

Utspelet var inte förankrat hos de andra borgerliga partiledarna. För moderaterna var det ett lappkast. Dittills hade partiet bekämpat alla tankar på en folkomröstning.

Gick inte att säga nej

Men Bildt fick givetvis som han ville. Förslaget var nämligen omöjligt att gå emot. Det hade verkat ogint mot väljarna, som om svenska folket inte var betrott att besluta i en så viktig fråga.

Folkomröstningen kan betraktas som en onödig piruett. När svenska folket röstade om medlemskapet i EU 1994 var EMU redan en realitet. Men regeringen, ledd av Carl Bildt, hade under medlemsförhandlingarna deklarerat att riksdagen senare skulle ta ställning till fullt medlemskap i den ekonomiska och monetära unionen. Det blev en folkomröstning i stället.

Officiellt var Göran Persson positiv till Bildts förslag. Däremot opponerade han sig starkt mot tidpunkten. För det första skulle regeringen snart föreslå att Sverige inte gick med i euroområdet från starten 1999. För det andra hade det socialdemokratiska partiet ännu inte sagt ja till den nya valutan. Det gjorde det först 2000.

Det är alltså Carl Bildts fel eller förtjänst att sju miljoner väljare om knappt tre veckor avgör om Sverige ska byta valuta eller inte.

Möjligen är det därför han nu i ett våldsamt tempo turnerar land och rike runt för att övertyga väljarna att ta ja-sedeln. Den förre statsministern och partiledaren känner ansvar för att föra projektet i hamn. Frågan är bara om det lägger till vid ja- eller nej-kajen.

Läs också:

Lena Mellin