Carolines make måste förklara varför han kallas "Prins Piss"

NYHETER

BERLIN

Prinsessan Carolines make måste resa till Wien och förklara varför han inte vill bli kallad för "Prins Piss". Det har domstolen bestämt.

Foto: AP
Prinsen av Hannover.

Prins Ernst August av Hannover fick öknamnet "Pinkelprinz" sedan han slagit en drill på den turkiska utställningspaviljongen på Expo 2000.

Namnet används sedan dess av tyskspråkiga tidningar varje gång Ernst August gör sig skyldig till nya blamager, vanligtvis i svårt berusat tillstånd. Och det sker ofta.

Prinsen lät sin österrikiske advokat stämma veckotidningen News för att ha använt ordet. Domaren avslog ärendet, men prinsen överklagade till högre instans som gav honom rätt att få saken prövad.

I går togs fallet upp i tingsrätten i Wien - utan Ernst August. Hans advokat vill avstyra att han inkallas som vittne.

- Min klient bor i London, hävdade advokaten.

- Jaha, sa domaren. Men han driver ett mål i min domstol här i Wien. Då ska han komma hit och förklara för mig hur han fått sitt tillnamn och varför han inte tycker om det.

Därmed uppsköts målet tills prinsen fått sin kallelse till rätten.

Asbjørn Svarstad