Ny medicin kan hjälpa diabetiker

Halverar risken för plötslig hjärtdöd

NYHETER

En ny blodtrycksmedicin halverar risken för plötslig hjärtdöd hos patienter med diabetes, visar en svensk studie.

- Det är ett överraskande resultat eftersom vi har väldigt många studier som visar att det går lika bra med de olika blodtrycksmediciner som finns, säger professor Lars Hjalmar Lindholm vid Umeå universitet.

I studien jämfördes den nya medicinen, som innehåller det verksamma medlet losartan, med atenolol, en så kallad betablockerare, kombinerad med ett vätskedrivande läkemedel, diuretika.

- Här trodde i alla fall jag att det skulle bli lika utfall mellan grupperna. Men det blev det inte utan det blev en klar sänkning av risken för död i hjärtkärlsjukdom och plötslig hjärtdöd för dem som fick den nya medicinen.

Minskar risken för stroke

Studien, där patienter från Sverige, Storbritannien och USA deltog, redovisas i fredagens nummer av den brittiska tidskriften The Lancet. Undersökningen är en uppföljning av den stora Life-studien med över 9 000 patienter som jämförde losartan med den i Sverige vanligaste behandlingen vid högt blodtryck, atenolol i kombination med diuretika.

Den stora studien, publicerad i The Lancet i mars förra året, visade att den nya blodtrycksmedicinen minskade risken för slaganfall med 25 procent i jämförelse med traditionell behandling.

Det forskarna också upptäckte var att medicinen innebar ett visst skydd mot att insjukna i diabetes. Av den anledningen ville man särskilt titta på hur patienter med diabetes reagerade på den nya behandlingen.

Bra på många sätt

Ur den ursprungliga undersökningen bröt man ut och tittade särskilt på de cirka 1 200 patienter som hade diabetes när studien startade.

- De hade stora hjärtan, diabetes och högt blodtryck. Och där fann vi att den nya medicinen påverkar risken att dö mycket kraftigt. Risken nästan halverades i jämförelse med traditionell behandling, säger Lars Hjalmar Lindholm, ansvarig för studien.

Han tror att den nya medicinen påverkar hjärtats rymt på ett gynnsamt sätt genom att hindra hjärtat från att skena iväg så att patienten dör.

- Det jag tycker är spännande är att det är på så väldigt många områden som den nya medicinen visar sig ha en gynnsam effekt jämfört med den kombination, betablockerare och diuretika, som vi använder på väldigt många patienter i Sverige.

fakta/ läkemedel mot högt blodtryck

Ullacarin Sundin/TT