Miljöpartist är för euron

”Ett ja är viktigt för miljön”

NYHETER

GÖTEBORG

Mattias Goldmann, tidigare informationssamordnare för miljöpartiet, är initiativtagare till nätverket grön euro.

I en rapport som presenterades på söndagen argumenterar man för att ett ja till euron är viktigt för miljön.

- Gammaldags miljöpartister är rädda för tillväxt. Men får vi inte pengar över är det miljöhänsynen som får stryka på foten först, säger han till TT.

Nätverket stödjer sig i sin rapport på Konjunkturinstitutets bedömning att Sverige kommer att uppleva 0,3 procentenheter extra tillväxt nästa år vid ett ja i folkomröstningen.

Att riksbankens möjlighet att bestämma räntan i Sverige försvinner vid ett ja tycker Goldmann inte är något tungt argument mot euron.

- Riksbanken följer ju redan i dag Europeiska centralbankens beslut, säger han.

Goldmann är hoppfull inför folkomröstningen men säger att opinionsläget för jasidan kunde varit bättre. Han saknar debattörer med folklig förankring.

- Vi kan inte vända opinionen genom att kasta in ytterligare näringslivstoppar, säger han.

TT