Nu är Mars som närmast jorden

Den röda planeten lyser starkast av alla himlakroppar

NYHETER

På onsdag den 27 augusti kommer planeten Mars att vara närmare jorden än den varit på nästan 60 000 år.

Men redan nu är Mars på natten den rödaste och starkast lysande himlakroppen.

Ingen nu levande människa kommer någonsin mer att se planeten så tydligt med blotta ögat som vi kan göra de närmaste veckornas nätter.

Foto: AP
Mars.

Vartannat år, litet drygt, kör jorden om den så kallade Röda Planeten i himlakropparnas eviga kretslopp kring solen.

Jorden kör om på insidan. Vår planet är närmare solen, banan är kortare och ett varv går därför fortare.

Just nu är vi i en omkörningsperiod men flera effekter samverkar till att avståndet blir det kortaste sedan 60 000 år.

- Det har att göra med de elliptiska banorna, säger Ola Karlsson vid Uppsala Universitets institution för Astronomi och Rymdfysik.

Mars ellips ökar och blir mer utdragen. Då blir den också smalare och det kortaste avståndet till solen blir kortare.

Mars bana går utanför jordens. Och just nu är jorden så långt i sin bana som möjligt från solen och Mars är så nära solen som möjligt i sin bana.

- Sådana rekord kommer vart 79:de år, säger Ola Karlsson.

Närmast på onsdag

För inte heller jordens bana är konstant. Men just i år samverkar alla faktorer som gör att planeterna är närmare varandra än sedan 59 000 år.

Visserligen är det just på onsdag, 11.51, som Mars är allra närmast oss. Men mitt på dagen ser vi det inte.

- Fast Mars dyker ju inte upp och försvinner direkt, säger Ola Karlsson.

Det går naturligtvis redan nu att gå ut efter solnedgången och spana på planeten, förutsatt att det är klar natthimmel.

- Det är det starkaste ljusfenomenet, klart rödast på himlen under ett antal veckor nu. Man ska inte kunna missa det.

Mars stiger upp i sydost efter solnedgången och går ner i sydväst när solen stiger.

Här hittar du Mars

Simone Söderhjelm