”Ökad prispress med euro”

Förre Riksbankschefen Urban Bäckström chattade med läsarna om euron

NYHETER

Euron kommer att leda till prispress på en rad produkter.

Det sa förre Riksbankschefen Urban Bäckström när han chattade med läsarna inför EMU-valet.

Själv tänker han rösta ja.

Här är hela chattet.

gugge säger: Lars Wohlin, din föregångare på Riksbankschefsposten, är motståndare till euron. EMU är ett mycket farligt projekt för Sverige, anser han. Hur kan det komma sig att även de mest insatta ekonomerna är så oeniga i den här frågan? Är det inte ett tecken på att ni faktiskt inte vet hur det kommer att bli - att det mesta bara är spekulation?

Urban Bäckström säger: Som alltid i svåra frågor handlar det om var man lägger tonvikten.

Oscar säger: Hej Urban! Vad tror du om priserna i Sverige efter ett eventuellt EMU-ja? Många säger att dom går upp, men i Finland verkar det ha blivit billigare. Har det att göra med hur priserna är idag? Sverige tillhör väl dom dyrare länderna i Europa?

Urban Bäckström säger: Det har varit mycket tal om höjda priser vid själva övergången, men tittar man på konsumentpriserna totalt så ser man inga större effekter. Inflationen är ungefär densamma i euroländerna före som innan. På sikt tror jag dock att mer av konkurrens ger en prispress.

Ole Brum säger: Hur mycket kostar omställningen till euron för Sverige?

Urban Bäckström säger: Jag kan inte svara på det exakt. Ingen har riktigt grepp om den siffran och det beror säkert på hur man räknar. Men visst kostar det att gå över och byta sedlar och mynt, men samtidigt blir det senare billigare att hantera enbart en valuta.

steffo säger: Vilka ekonomiska styrmedel har Sverige utan Riksbankens möjlighet att ändra räntan?

Urban Bäckström säger: Principiellt finns två styrmedel i den ekonomiska politiken. Finanspolitik (skatter och utgifter) och penningpolitik. Jag menar att det är för mycket betoning på hur många medel man har. Det viktiga är hur det medel man har används.

Funny säger: Varför ska jag rösta ja till euron?

Urban Bäckström säger: Det ska du kanske inte fråga mig om. Vi har formellt sett redan haft en folkomröstning om euron (1994), men politikerna i vårt land anser inte att den frågan belystes tillräckligt tydligt då så därför har vi en nu.

EMU-Pandan säger: Vad är det värsta som kan hända vad gäller ett fullt EMU-medlemskap egentligen?

Urban Bäckström säger: Svårt att säga. Själv tror jag att ett nej vore dåligt för Sverige. Jag vill att ha ekonomiska politik med stabilitet, och att ordning och reda ska fortsätta. Därför röstar jag ja.

tveksam säger: Hej! Skulle du kunna nämna tre saker som skulle kunna övertyga mig om att rösta ja? Tack!

Urban Bäckström säger: Ok tre saker: 1) Mer handel ger ökad tillväxt i vårt land. Och tillväxt är grunden för vår materiella välfärd. 2)Mer inflytande i Europa. Bra för ett litet land att det finns ordnade organisationer ute i världen annars gör de stora länderna som de vill. 3) Fortsatt ordning på torpet i den ekonomiska politiken i Sverige.

Lennart säger: Att vi på sjuttio-, åttio- och nittiotalet lät värdera ned vår valuta och som ett resultat har bland de lägsta reallönerna i Europa är ju ett känt faktum. Men finns verkligen risken för nedskrivning av svenska kronan idag när riksbanken har fått befogenhet att på ett bättre sätt skydda valutans värde genom räntehöjningar?

Urban Bäckström säger: Ja, kronan sjunker i värde av sig självt om vi missköter den ekonomiska politiken.

EMU - NEJ säger: Hur kan du som fd Riksbankschef vilja "ge bort" Sveriges inflytande över sin egen valuta?

Urban Bäckström säger: Jag är rädd att nejanhängarna får ett större inflytande i den ekonomiska politiken. Mindre självständig riksbank, mindre ordning och reda i statens finanser är något de förespråkar. De ligger lågt och förnekar detta inför folkomröstningen, men så ser deras förslag och uppfattningar ut när man granskar handlingar i riksdagen och på kongresser. Jag är alltså orolig för vad ett nej på sikt ska föra med sig.

Tomas H säger: Urban Bäckström, du säger att konkurrens ger prispress (i fråga om krona kontra euro) - men hur kan en valuta göra varor och tjänster billigare? Den kan väl knappast anses vara ett konkurrensmedel?

Urban Bäckström säger: Lättare att jämföra priser mellan länder gör det tydligare vad en vara eller en tjänst kostar. Det ger större konkurrens och därmed prispress i längden. Säkert inga snabba effekter, men på sikt tror jag att det blir så även om det enligt min mening är omöjligt att säga exakt hur stora effekter det blir.

Grumpy säger: Hur kommer man att lyckas balansera euron, när det råder högkonjunktur i vissa länder och lågkonjunktur i andra? Värdet på euron måste väl vara samma överallt?

Urban Bäckström säger: En gemensam penningpolitik skapar en ram för alla länder. Med euron får vi mer handel och därför en mer likartad konjunkturcykel på sikt. Därför kommer den gemensamma räntan att passa också oss. Om den vid vissa skeden inte passar oss kan vi alltid tillgripa finanspolitiken och strama åt eller stimulera. Så gjorde vi i Sverige efter andra världskriget fram till början av 1970-talet då vi var med i Bretton Woods-systemet.

Rille säger: Korvgubben på torget tar 10 spänn för korv med bröd. Han har även priset i euro, och då är det 1,5 euro. Om man räknar om det till kronor blir cirka 14 kr. Jobbigt tycker jag. Vad tycker du?

Urban Bäckström säger: Ja, det låter konstigt. Då skulle jag köpa korv någon annanstans och säga det till din korvgubbe. Det kommer nog att ge honom en tankeställare.

EMU_Martin säger: Varför skulle det bli ökad handel om vi buter valuta till euro? Jag går väl inte och köper två tv-apparater bara för att vi har euro?

Urban Bäckström säger: Nej, självklart inte. Men européer kommer att rikta sina blickar mot svenska varor när priserna går att jämföra direkt, och svenskar kommer att titta mer på utländska varor och köpa där det är billigast. Det kommer man förstås inte att göra på egen hand utan få hjälp av affärerna.

Yvonne W säger: Företagarna i Sverige säger ja till EMU, men vår näringsminister säger nej. Hur ska man tolka det?

Urban Bäckström säger: Till sist kokar det ihop till frågan om vem du litar mest på. Och det kan bara du själv svara på.

dilara säger: Varför har Tyskland drabbats negativt av Euron?

Urban Bäckström säger: Tyskland har inte ”drabbats" av euron. De har det svårt till följd av återföreningen för drygt tio år sedan. Den kostade mycket pengar och delvis dras landet med dessa problem fortfarande. Men nej-sidan säger att euron minskar möjligheten att komma till rätta med problemen. Men det är inte min erfarenhet. Jag har lärt känna tre tyska riksbankschefer och de skulle aldrig försöka försvaga valutans värde för att lösa några ekonomiska problem.

Anna säger: Du säger att du är orolig för vad ett nej på sikt ska föra med sig; är du inte orolig vad ett ja kan föra med sig?

Urban Bäckström säger: Jag tror ett ”ja” skulle innebära en fortsättning på den politik av ordning och reda som vi haft under de senaste åren. Och jag är orolig för vad ett nej på sikt kan föra med sig. Nej-sidan har inte riktigt samma syn på långsiktighet.

Mange säger: Hur gynnar det mig om det visar sig att vi skall byta valuta?

Urban Bäckström säger: Det beror lite på. Men i grund och botten tror jag att alla svenskar har fördel av euron på ett eller annat sätt.

Dr. von Tratten säger: Varför skulle brödet bli billigare i Kiruna om det är billigare i till exempel Madrid? Inte lär Kirunaborna åka till Spanien och handla?

Urban Bäckström säger: Nej, det tror inte jag heller. Men säkert ett antal kapitalvaror: kanske mobiltelefoner, kylskåp och bilar - men det kan jag ju inte veta helt säkert. Men ökad konkurrens slår på priserna på sikt.

jossan säger: Vad händer med bostadsräntorna vid ett ja respektive nej?

Urban Bäckström säger: Om Sverige har högre räntor vid själva inträdet kommer de självfallet sjunka ned till räntorna i EMU-området. Men jag vill inte göra en så stor poäng av det, över tiden kan de svenska räntorna ligga både över och under räntorna i EMU-området. Under de senaste åren har det varit så, och så skulle det rent principiellt kunna bli även i framtiden.

carin säger: Hur kan konkurrensen öka bara för att vi går med i EMU?

Urban Bäckström säger: Med samma valuta kommer det att vara lättare att göra prisjämförelser och då kommer vår "hemmamarknad" att bli större. Det ger ökad konkurrens.

EMU_Martin säger: Du pratar om kapitalvaror. Jag jobbar själv inom ett stort svenskt företag. Enligt resonemanget om att priserna ska bli lägre på kapitalvarorna så är risken den att de svenska företagen slås ut eller tvingas till nedskärningar. Vi har redan ett pressat läge. Så vad händer då?

Urban Bäckström säger: Jag vet inte hur det exakt ser ut i ditt företag, men allmänt sett är det så att vissa företag inte hänger med i konkurrensen medan andra expanderar och bygger ut. Sverige ser inte likadant ut idag som det gjorde för 20 år sedan. Det är det här omvandlingen som gör att vi blir effektivare och reallönerna kan stiga.

EMU-Pandan säger: Om vi inte går med nu, när kan vi gå med nästa gång? Har hört om tio år! Är det verkligen sant?

Urban Bäckström säger: Det vet inte jag. Men det skulle förvåna mig om våra politiker skulle komma tillbaka efter en kort tid och säga att nu ska vi rösta igen. Resultatet måste respekteras, det verkar alla vara eniga om. Det är alltså nu det gäller, som jag ser det.

dilara säger: Kommer priserna att vara samma i alla EU-länder?

Urban Bäckström säger: Nej, det tror jag inte. Det finns kostnader som inte direkt hänger ihop med euron, exempelvis transportkostnader, skillnader i löner och råvarukostnader. Ökad konkurrens gör säkert att priserna pressas på sikt, men det blir nog inte helt lika för det.

aftonbladet.se